17 tilbud på dansk-tysk storprosjekt

Ni internasjonale entreprenører og konsortier har kommet med til sammen 17 tilbud på Femern Bælt-prosjektet mellom Rødby i Danmark og Puttgarden i Tyskland.

Publisert Sist oppdatert

Femern Bælt er et tunnelprosjekt med en 19 km lang strekning mellom Rødby på den danske øya Lolland til Puttgarden i Tyskland. Prosjektet omfatter firefelts motorvei og tosporet jernbane på strekningen som i dag trafikkeres med ferge.

Denne uken mottok den danske byggherren totalt 19 tilbud på jobben med å bygge det som blir verdens største senketunnel.

- Dette er en meget stor dag for Femer Bælt-prosjektet, som vi har ventet i spenning på. Nå får vi endelig se de konkrete og innovative løsningene som entreprenørene har utarbeidet. Interessen fra entreprenørene har vært fantastisk, og nå gleder vi oss til å se nærmere på de mange tilbudene, sier Steen Lykke, teknisk direktør for Femern A/S.

Den kommende forbindelsen mellom Rødby og Puttgarden er blant de største infrastrukturprosjekter i Europa. Det er snakk om en stor og kompleks oppgave, og prosjektet er derfor delt inn i fire store byggekontrakter.

De fire kontraktene dekker utgravingen av en 18 km lang og 12 meter dyp renne i havbunnen, bygging av henholdsvis nordlige og sydlige del av tunnelen og bygging av tilstøtende anlegg på land, både på dansk og tysk side.

Noen av tilbudene som er kommet har vært på hele prosjektet, mens andre har valgt å konsentrere seg om færre av oppgavene. De neste månedene vil Femer A/S analysere budene, for deretter å gå i tett dialog med entreprenørene.

Når de tekniske budene er vurdert skal entreprenørene beregne prisen på tilbudene sine. Femern A/S forventer å prisene i desember 2014, og realistisk kan dermed arbeidet starte i begynnelsen av 2015.

Planen er at forbindelsen skal stå ferdig i 2021.