100 millioner mindre i bot

NCC fikk medhold i retten, men må fortsatt ut med 40 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert
ulovlig samarbeid i Trøndelag

NCC ble ilagt gebyr fra Konkurransetilsynet på 140 millioner kroner som følge av .

Nå har Oslo tingrett redusert gebyret til 40 millioner kroner.

NCC mente at det opprinnelige gebyret var altfor høyt, fordi det klart kom fra at det var én person i selskapet som hadde drevet ulovlig samarbeid med en konkurrent. Handlingene har vært illojale og bryter med alle instrukser og selskapets retningslinjer for selskapets forretningsvirksomhet.

Konkurransetilsynet hadde ifølge NCC ikke tatt hensyn til selskapets argumentasjon når det har ilagt NCC gebyret på 140 millioner kroner, som er like stort som om hele selskapet, inkludert konsernets toppledelse og styre, var involvert.

Med en reduksjon av gebyret til 40 millioner kroner mener NCC at Tingretten har tatt hensyn til selskapets syn i saken.

- Vi må få studere dommen nærmere før vi kommer med vår konklusjon. Men vi noterer at tingretten har tatt hensyn til våre synspunkter, sier Håkan Broman, sjefsjurist i NCC-konsernet.

NCC tok saken til retten fordi de ønsket å få vite hva Konkurransetilsynet mente selskapet kunne gjort annerledes.

- Vi mener overtredelsen ikke kunne vært forebygget av NCC. Den skjedde på tross av NCCs omfattende opplærings- og kontrollprogram i forretningsetikk og konkurranserett, sier Håkan Broman.

NCC har tidligere reservert et nødvendig beløp til saken.