Bilde fra Taraldrud kontrollstasjon 3. september 2014. Denne Vikingbilen var blant de mange hundre som ble kontrollert.
Bilde fra Taraldrud kontrollstasjon 3. september 2014. Denne Vikingbilen var blant de mange hundre som ble kontrollert.

100 kjøreforbud etter kontroller i Oslo

100 av 386 kontrollerte tungbiler fikk kjøreforbud da Statens vegvesen hadde tre intensive kontrolldøgn (2.-4. september) i Oslo-området.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er for dårlig og viser at vi må intensivere kontrollene våre enda mer, sier Ronny Lindesteg i Statens vegvesen.

I løpet av de tre dagene har Statens vegvesens tungbilkontrollører sett på ca. 800 kjøretøy i hovedstadsområdet. 386 av disse ble tatt inn til nærmere kontroll. 170 mangellapper ble skrevet ut, og 100 kjøretøy fikk kjøreforbud og måtte utbedre et eller flere forhold før de fikk kjøre videre.

- Det var en god del tekniske mangler. Flere hengere hadde sprekker i bærende konstruksjoner. I tillegg ble mange stoppet med overlast. Spesielt de som fraktet grus, pukk og andre løse masser, sier Lindesteg.

Foreløpige tall viser at det ble skrevet ut over 50.000 kroner i overlastgebyr i løpet av disse dagene. Blant de mest alvorlige sakene var et vogntog som ikke hadde bremser på hengeren i det hele tatt. Resultatet ble avskilting og anmeldelse. Både sjåfør og kjøretøy var fra Norge.

Alvorlige brudd på kjøre- og hviletid

Kontrollørene avdekket også flere grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. 798 sjåførdøgn, og 62 sjåfører ble kontrollert. Av disse fikk 19 en muntlig advarsel, mens 10 ble anmeldt.

- Vi stoppet blant annet en svensk sjåfør som hadde sin siste godkjente døgnhvil for over to uker siden.

En dansk sjåfør fikk pålegg om å la vogntoget stå i 45 timer, da han ikke hadde tatt sin ukehvil. I tillegg var det en del tilfeller av juks med sjåførkort, blant disse var det en bussjåfør som kjørte på en annen persons sjåførkort.

- Vi ser svært alvorlig på slike brudd. Man skal være uthvilt når man sitter bak rattet på et kjøretøy, hvis ikke kan konsekvensene bli fatale, sier Lindesteg.

Etterlyser holdningsendring

Lindesteg er ikke fornøyd med at prosentandelen feil og mangler ligger så høyt under aksjonene vi har på det sentrale Østlandet. Statistikken etter disse typer aksjoner ligger stort sett på det samme:
- Rundt 25% av de kontrollerte får kjøreforbud. Vi finner fortsatt for mange grove og alvorlige tekniske mangler, som utgjør en stor trafikksikkerhets-risiko. Dette viser at vi må intensivere våre kontroller, samtidig som vi håper at det snart skjer en holdningsendring blant både sjåfører og eierne av transportfirmaene, sier han.