1,2 milliarder over budsjett

Budsjett: 1,1 milliarder . Overskridelse: 1,2 milliarder. Riksrevisjonen refser Statens vegvesen for manglende styring.

Publisert Sist oppdatert

 

Statens vegvesen er blant etatene som får kraftig kritikk for manglende styring av konsulentkontrakter.

- Vi ser alvorlig på at dette gjelder gjengangere som arbeids- og velferdsetaten, Forsvaret, Politidirektoratet, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Barne-, ungdoms- og familieetaten, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Store overskridelser

Gjennomsnittlig overskridelse i de 70 kontraktene Riksrevisjonen har gått igjennom er på 111 prosent. I kroner og øre er overskridelsene på nærmere 1,2 milliarder kroner. Totalkostnaden å prosjektene endte på 2.246.659 kroner, mens budsjettet var på 1.068.589.542 kroner.

Se oversikten over prosjektene nederst i artikkelen.

- Dette er en kritikk vi må ta på alvor og at dette er noe vi må gjøre noe med. Vi må ha et klart mål om å forbedre oss på dette, sier Jane Bordal, direktør for Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

- Kritikken retter seg mot anskaffelsesprosedyrene våre knyttet til kjøp av konsulenttjenester. I rapporten får vi ikke kritikk for at vi har brukt pengene feil, men vi må erkjenne at styringen vår ikke er god nok, sier Bordal.

Må ta mer høyde

Hun mener Vegvesenet blant annet må bli flinkere til å ta høyde for det uforutsette i kontraktene.

- Vi har nå etablert et eget prosjekt der målet er at vi skal bli bedre på å kjøpe inn ekstern kompetanse og kapasitet. En viktig del av prosjektet vil være å avklare når vi skal kjøpe inn tjenester, når vi skal bruke egne ansatte og når vi eventuelt bør ansette nye medarbeidere. Konklusjoner og forslag skal være ferdige og vil bli presentert i løpet av 2014, sier Bordal.

- Årsakene til overskridelsene er sammensatte. Ofte dreier det seg om at det er vanskelig å forutsi hvor mange utredninger vi blir pålagt å gjøre blant annet i en planprosess- en prosess som ofte er svært kompleks i utgangspunktet, sier Bordal.

- Når vi for eksempel blir bedt om å utrede en ny trasé som ikke lå inne i den opprinnelige planen, noe som ikke er helt uvanlig, vil det mest effektive ofte være å bruke konsulenter som allerede kjenner det aktuelle prosjektet. Hvis vi må gjennomføre en ny og omfattende anskaffelsesprosess kan det forsinke fremdriften i prosjektet, og til og med fordyre det, fortsetter hun.

Her er listen over overskridelser: