Bilde fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, FP3.
Bilde fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, FP3.

- Økt dieselavgift gir dyrere veier

Regjeringen vil øke mineraloljeavgiften med 52 øre.  Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har skrevet et brev til finansminister Siv Jensen der de ber henne revurdere avgiftsøkningen.

Publisert Sist oppdatert

Til sammen 300 mill. kroner skal staten dra inn i ekstra avgifter på såkalt avgiftsfri diesel. Dette vil bli en ekstra utgift for anleggsbransjen.

Økningen i dieselavgiften gir dyrere vei- og baneprosjekter, mener MEF:

«Konsekvensene ved økningen er både av samfunnsmessig og bedriftsøkonomisk art. Entreprenørene må naturligvis dekke inn utgiftene som avgiftsøkningen medfører, noe som vil gi dyrere infrastrukturprosjekter.
For en mellomstor maskinentreprenør som bruker en million liter diesel i året, så vil avgiftshoppet tappe 520.000 kroner direkte fra bunnlinja. Tar du inn CO2-avgiften inn i regnestykket, så kan beløpet totalt beløpe seg til 800.000 kroner i ekstrakostnader for en mellomstor entreprenør», skriver adm. direktør Trond Johannesen i MEF til Jensen.

Johannesen mener dette også vil være alvorlig for entreprenører som har inngått avtaler for 2014 der denne prisøkningen ikke er inkludert.

- For disse utgjør økningen et direkte tap på bunnlinjen, skriver Johannesen.

MEF frykter resultatet av avgiftsøkningen i en bransje der mange fra før sliter med små marginer.