- Stor kabotasjeståhei om ingenting

- Kabotasjehat er blitt «internasjonal transport»-hat for sjåførene.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i år (2014) kom organisasjonen Danske speditører med en pressemelding der de med ord slakter 3Fs og Transportminister Magnus Heunickes kamp mot utenlandske transportører og sjåfører i Danmark. Pressemeldingen er oversatt til norsk og gjengitt som den ble sendt ut. Det eneste som er lagt til av AT.no er mellomtitlene:

En svensk undersøkelse om kabotasjekjøring i Danmark, som 3F (arbeidstakerorganisasjon red.anm.) har kjøpt og betalt, sier rett ut, at det ikke finnes eksempler på ulovlig kabotasje i Danmark. En foreløpig utgave av undersøkelsen fra siste del av 2013 ble sluppet fri etter lang tids nøling.

- Det er helt i tråd med, hva bransjefolk vurderer, og det er også det den massive politiinnsatsen med et tosifret antall millioner kroner i ekstrabevilling tyder på. Blant tusenvis kontrollerte biler i årets første måneder er det funnet fem forsettlige overtredelser. Det vil si flere turer med dansk gods på utenlandsk vogn enn de tre, som er tillatt etter en internasjonal transport inn i landet. Kabotasjekjøring etter reglene foregår naturligvis, men langt fra i et omfang som truer noen eller noe her i landet. Ser man på kabotasjekjøring i forhold til antallet lastebiler som kjører med gods internt i Danmark, er det sannsynligvis et omfang på 2,5 - 3 prosent. Undersøkelsen kommer frem til 5,2 prosent, sier adm. direktør i Danske Speditører, Martin Aabak.

- Kabotasjehat er blitt «internasjonal transport»-hat 

Resultatene har naturligvis vært kjent og diskutert blant rapportens bestillere og kabotasjemotstanderne lenge, og derfor ser man et skifte i målet for kampanjen mot utlendingene: Nå er det de internationale (grenseoverskridende) transportene, som legges for hat.

Transportminister Magnus Heunicke har innført en «Kjøp dansk»-klausul med tilbakevirkende kraft for  PostNorden AB, som ikke får kjøre gods med utenlandske biler over grensen mellom danske og svenske terminaler. Ministeren mener han er berettiget til at gjøre det på bakgrunn av den danske stats 40 prosents medeierskap i det svenske selskapet. Det er i direkte strid med ånd og bokstav i EU's regler for det indre marked.

- De danske sjåførene forsvant for ti år siden

Det har vært nevnt at det dreier seg om 6-8000 arbeidsplasser. Men de finnes ikke. Arbeidsplassene for danske eksportsjåfører forsvant for ti år siden, fordi danske lønns- og arbeidsforhold ikke kan sammenlignes med det man konkurrerer mot i internasjonal transport. Det er heller ikke slik at det står et tilsvarende antall mennesker i kø og venter på disse jobbene (heldigvis har de fleste tidligere eksportsjåfører kunnet skaffe seg annet arbeid).

Tvert imot er det allerede vanskelig å skaffe nye folk til å kjøre lastebil i Danmark til de jobbene som faktisk finnes. Og dette er et økende problem. Hetsen mot transportbransjen virker negativt. Gjennomsnittsalderen for sjåfører er ca. 50 år. Vi speditører løser logistikkbehov for danske industri- og handelsvirksomheter. De frykter for at det vil oppstå flaskehalser i den innenlandske distribusjonen.

Stort behov for sjåfører

- Det det er behov for, er å utvikle virksomheter og jobber i den danske transportsektoren som tiltrekker ansvarsbevisste og dyktige folk til å bemanne bilene. Bransjen, organisasjonene og politikerne bør avslutte den følelsesladde debatten og ta fatt på et konstruktivt samarbeid om fremtidens behov, sier Aabak.