Ny E39 er planlagt i bro over Trysfjord, like sør for der dagens E39 snirkler seg langs og rundt fjorden.
Ny E39 er planlagt i bro over Trysfjord, like sør for der dagens E39 snirkler seg langs og rundt fjorden.

- Her bør nye E39 gå

Statens vegvesen er klar i sin anbefaling av hvor ny E39 forbi Søgne skal gå.

Publisert Sist oppdatert

Det er utredet 11 alternativer fordelt på tre korridorer på strekningen mellom Volleberg og Døle Bru i Vest-Agder.

Statens vegvesen anbefaler at veien bør gå i en indre trasé gjennom turområdet Hellersdalen, skriver NRK Sørlandet.

Det anbefalte alternativet starter med kryss på Monan, fortsetter med to korte tunneler med dagsone i Hellersdalen, kommer ut nord for Lunde (mellom Lunde og Vedderheia). Videre går vegen i ny trasé nord for dagens E39 fram til Lohnelier, krysser på ny bro over Trysfjorden. Det er tre kryss på strekningen, ved Monan, Lohnelier og Døle bro.

Nå skal saken ut på høring før den skal behandles politisk av Søgne kommune. Det har vært stor motstand mot den valgte traseen fordi det går gjennom et populært turområde.

Det er planlagt oppstart av bygging av ny trasé i 2018 i henhold til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Dette er traseen der Statens vegvesen ønsker å legge ny E39 forbi Søgne.
Dette er traseen der Statens vegvesen ønsker å legge ny E39 forbi Søgne.