Sterke oppfordringer fra Petter Eiken.
Sterke oppfordringer fra Petter Eiken.

- Frem med ståpå-viljen

Petter Eiken kom med sterke oppfordringer til bygg- og anleggsbransjen på Utleiekonferansen 2014 onsdag.

Publisert Sist oppdatert

 

Den ferske adm. direktøren i Rom Eiendom, han overtar 1.mars, ba utleiebransjen innstendig om å ta del i arbeidet for å nå målene for Bygg21, hvor Eiken selv er styreleder.

- Med et vellykket Bygg21 kan vi øke produktiviteten med 30%. Ikke minst bygg- og anleggsnæringen har et stort forbedringspotensiale, sa Eiken.

Han understreket også betydningen av et cluster i forbindelse med langsiktig planlegging i verdikjeden.

- Det skapes konkurransekraft gjennom klyngedannelser. Involvering og tillit er nøkkelord. Dere er sentrale her. Men det kreves at det arbeides med egen adferd. Kreativitet er av største viktighet, men er en stor utfordring for hele næringen, presiserte Eiken.

Bygg21 er en invitasjon til samarbeid fra myndighetene om å utvikle kompetansen i byggenæringen og øke gjennomføringsevnen i alle ledd.

- Her har også dere en historisk anledning til å påvirke, slik at det skapes rom for forbedringer, sa Petter Eiken.

Strategien for Bygg21 lanseres på Byggedagene i april.