Ved Grauthelleren vest for Kristiansand sentrum starter byggingen av ny trafikksikker firefelts E39 vestover. Illustrasjonen viser blant annet toplankryss som skal etableres der.
Ved Grauthelleren vest for Kristiansand sentrum starter byggingen av ny trafikksikker firefelts E39 vestover. Illustrasjonen viser blant annet toplankryss som skal etableres der.

Deler ikke opp E39-kontrakt

I november avlyste Nye Veier AS konkurransen om å bygge ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst på grunn av for få kvalifiserte tilbydere. Nå lyses den ut på nytt.

Publisert Sist oppdatert

Det er gjort noen justeringer i konkurransegrunnlaget etter at konkurransen ble avlyst.

Justeringene er gjort blant annet på grunnlag av en bransjeundersøkelse Nye Veier gjennomførte like etter at E39-kontrakten ble avlyst.

- Undersøkelsen gav oss noen relevante tilbakemeldinger, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39 Kristiansand – Sandnes.

Nye Veier endrer noen av kravene i forbindelse med kvalifiseringen. Det gis blant annet mulighet for inntil et halvt år lenger byggetid etter at anleggsbransjen har pekt på at det er en veldig strak tidsramme for å gjennomføre prosjektet.

- Vi gir muligheter for økning av byggetid fra 3,5 år til 4 år. Tid er viktig faktor i dette prosjektet, men sikkerhet og kvalitet er blant faktorene vi anser som viktigere. Den reviderte tidsplanen vil føre til en forsinkelse på cirka tre måneder i forhold til opprinnelig plan, sier Heieraas.

Et spørsmål som har vært stilt i forbindelse med avlysingen av konkurransen, er om kontrakten burde vært delt opp i mindre kontrakter for å få økt konkurranse. Dette har Nye Veier valgt ikke å gjøre ved nyutlysingen.

- At kontrakten ikke deles opp, har sammenheng med konklusjonen etter markedsundersøkelsen, sier Heieraas.

Nye Veier lover «minimale forsinkelser på E39-prosjektets byggestart», i en nyhetsmelding.