To store prosjekter i Buskerud.

Mandag 11. desember sa kommunestyret i Hole ja til reguleringsplanen for E16 Skaret-Høgkastet.

Publisert Sist oppdatert

Det er en ny milepæl i en planleggingsmaraton til Statens vegvesen med to store samferdselsprosjekter i Hole og Ringerike i Buskerud.

Veg og bane sammen

Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 og E16 Skaret-Høgkastet omfatter 40 kilometer tospors jernbane fra Sandvika til Hønefoss og 25 kilometer ny fire felts motorvei i Hole og Ringerike.

- Planleggingen av ny E16 i Buskerud, som bare har pågått i halvannet år, skjer på to fronter, forteller prosjektleder for E16 Skaret-Høgkastet Tore Bjørkøyli i en pressemelding.

Viktige roller i begge prosjekt

E16 Skaret Høgkastet omfatter 8,7 kilometer vei fra Skaret rett nord for Sollihøgda til Høgkastet før Sundvollen. Det er skilt ut som rent vegvesenprosjekt

Resten av E16 gjennom Hole og Ringerike, fra Sundvollen til Hønefoss, er del av Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 mellom Bane NOR og Statens vegvesen.

En liten gruppe vegvesenplanleggere har tatt hånd om begge disse store samferdselsprosjektene samtidig.

- Nå fortsetter vi arbeidet med oppbemanning av våre to E16-prosjekter, forteller Arvid Veseth i Statens vegvesen. Det er allerede lyst ut flere stillinger til viktige posisjoner for den videre E16-jobben i Fellesprosjektet, sier Bjørkøyli.

Håper på byggestart i 2021/22

E16 Skaret-Høgkastet må også gradvis oppbemanne sin organisasjon som planlegger byggestart i 2021/22.

Forventet byggetid både for E16 Skaret-Høgkastet er tre-fire år og Fellesprosjektet er fire-fem år.

- Hva skjer med E16 Skaret-Høgkastet nå når reguleringsplanen er vedtatt?

- Nå jobbes det med å legge fram en sak for Stortinget, en såkalt bompengeproposisjon, som vi håper kan bli vedtatt våren 2019, forteller Arvid Veseth.

- Hvis Stortinget godkjenner en slik bompengeproposisjon i 2019 kan det gå mot byggestart for E16 Skaret-Høgkastet i perioden 2021/22, sier Veseth.

Rekordrask planbehandling

Behandlingen av planen for ny E16 Skaret-Høgkastet har gått med ekspressfart.

- Hva er årsaken til denne plansuksessen?

- Flere forhold og mange gode medarbeidere, svarer Tore Bjørkøyli, prosjektleder for E16 Skaret-Høgkastet.

- Eksternt har samarbeidet med Hole kommune gått veldig bra. Internt har det vært veldig driv og entusiasme i en bredt sammensatt faggruppe fra mange fagmiljøer.

Godt samarbeid – bred fagbakgrunn

Bjørkøyli trekker spesielt frem suksessen med å ha med gode fagfolk med lang erfaring fra bygg- og driftsmiljøene alt fra tidlig planfase. Gruppen har jobbet godt sammen, med «en god blanding disiplin, humør og stå-på-vilje».

E16-gruppa til Statens vegvesen inkluderer også Morten Ask som er prosjektleder for E16 i Fellesprosjektet. Finn Schmidt har vært grunnerverver i reguleringsplanfasen.

Nå er «E16-gjengen» i Buskerud spent på fortsettelsen i 2018 og 2019. Etter en kort og velfortjent pust i bakken med juleferie, er det fullt kjør igjen fra nyttår av.

Da er det siste hånd på verket sammen med Bane Nor før reguleringsplanen for Fellesprosjektet sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for godkjenning før høring.