Slår sammen betongvirksomhetene

Ølen Betong og Kongsvinger Betong samler sine betongvirksomheter i et felles selskap.

Publisert Sist oppdatert

Ølen Betong Gruppen AS og KB Gruppen Kongsvinger AS vil ha 50 % eierandel hver i det nye eierselskapet som får navnet Nordic Concrete Group AS (NCG). 

Gruppen vil bestå av flere hel- og deleide selskaper. 

- Begge selskapene er solide produsenter med lang erfaring og god kjennskap til bransjen. Selskapene som slår seg sammen, er begge eid av familier med interesse for betong. Vi passer godt sammen og vi har tro på at vi i fellesskap kan bli en enda bedre og attraktiv leverandør for våre kunder, sier daglig leder i Ølen Betong, Svein Atle Berge. 

43 betongstasjoner

NCG vil ha eierinteresser i 43 betongstasjoner i Norge, herav deleide stasjoner i Betong Øst AS, Sandnes & Jærbetong AS, Ribe Betong AS og Kirkenes Ferdigbetong AS. Ølen Betongs tre fabrikker for produksjon av tunnel- og byggelement, samt betongvarer, inngår også i gruppen. 

KBs eierandel i Nordic Precast Group og Ølen Betongs fabrikk i Russland er ikke en del av det nye selskapet, og det er heller ikke eiendommene som ligger i Ølen Betong Gruppen.

Stor betongaktør

Det er kun eierskapet som endres med den nye grupperingen. Alle selskaper vil bli drevet videre som selvstendige enheter og bygge videre på gode forhold til kunder og ansatte i sine områder, skriver selskapene i en nyhetsmelding.

Nordic Concrete Group vil bli en stor aktør i betongmarkedet i Norge.

I meldingen står det videre:

«Med eiernes kompetanse og sterke finansielle posisjon, ligger alt til rette for at den samlede virksomheten skal styrke sin markedsposisjon og skape god lønnsomhet. Den nye sammenslutningen vil ha mulighet til å ta på seg flere og større oppdrag over hele landet.» 

Sammenslutningen er betinget av blant annet Konkurransetilsynets godkjennelse og forventes gjennomført senest innen 1. kvartal 2018.