Arbeidene med råbygget er inne i en intensiv sluttspurt, og i løpet av noen uker vil det 60 meter høye betongbygget kunne bøye seg i en aller første hilsen til hele Oslo by.
Arbeidene med råbygget er inne i en intensiv sluttspurt, og i løpet av noen uker vil det 60 meter høye betongbygget kunne bøye seg i en aller første hilsen til hele Oslo by.

Tett tak på det nye Munchmuseet til jul

Veidekke støper en knekk på 20 grader mot vest på det nye bygget, med start i plan ni av museumstårnet.

Publisert Sist oppdatert

Det nye Munchmuseet får tett tak til jul. Arbeidene med råbygget er inne i en intensiv sluttspurt, og i løpet av noen uker vil det 60 meter høye betongbygget kunne bøye seg i en aller første hilsen til hele Oslo by. Akkurat nå er Oslo kommune i ferd med å fullføre støpen av den spektakulære knekken på toppen av bygget, som skrår 20 grader mot vest.

I rute med viktig milepæl

- Vi er i rute med det største løftet i Oslo kommunes satsing på kunst i vår tid. Ferdig råbygg med tett tak er en viktig milepæl i det som er et unikt og ambisiøst byggeprosjekt, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (A).

Det nye Munchmuseet, som skal stå ferdig om to år og åpnes for publikum i 2020, blir et signalbygg i Oslo hvor man kan oppleve Norges største kunstner gjennom tidene i et bygg med høy arkitektonisk kvalitet.

Fakta nytt Munchmuseum

  • Byggherre: Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
  • Prosjektledelse: ÅF Advansia
  • Arkitekt: Estudio Herreros - samarbeidspartner: LPO arkitekter AS
  • Entreprenør råbygg: Veidekke Entreprenør AS
  • Bruttoareal: 26.313 m2
  • Publikumskapasitet: 500.000 per år, 2.000 per dag
  • Byggeperiode: 2015-2019
  • Åpner for publikum i 2020
  • Miljø: Passivhusnivå og 50 prosent reduksjon i CO2-utslipp i forhold til dagens byggepraksis. Et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

- Det nye museet gjør at Oslo tar steget opp i elitedivisjonen. Når vi åpner om et par år kan Oslofolk og våre gjester få oppleve kunst i verdensformat på en fantastisk arena, forteller byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (A)

Skrår 20 grader vestover

Det er et spektakulært og utfordrende arbeid som nå foregår i toppen av museumstårnet der Kultur- og idrettsbygg Oslo KF i samarbeid med kontraktspartner Veidekke støper den mye omtalte «knekken».

Skråveggen starter i plan ni av museumstårnet, og heller 20 grader vestover opp til plan 13, der det skal være både takterrasse, bar og messanin. I en manuell klatreforskaling, spesialbygd for skrådelen i bygget, løftes de ferdige forskalingsmodulene trinnvis oppover mens støpen klatrer fra rundt 40 til 60 meters høyde.

- Arbeidet som nå gjøres er noe av det mest utfordrende ved hele bygget. Det er store krefter som må håndteres på grunn av skråveggenes geometri og høye etasjer. Dette fører til kraftig dimensjonering og avstiving både på utsiden og innside av veggforskalingen, og det har vært nødvendig med små støpeetapper, forteller direktør og byggherre Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Råbygg i miljøvennlig betong

Råbygget som snart står ferdig, er et solid fundament for å huse og ta vare på verdensarven etter vår mest kjente kunstner. Totalt er det gått med rundt 2500 tonn resirkulert armeringsstål i råbygget inkludert bunnplaten.

- Vi har høye miljøambisjoner. Det nye Munchmuseet er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet. Målet er at det nye museet skal holde passivhusstandard og at vi skal gjennomføre en reduksjon i klimagassutslipp på 50 prosent, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (A).

De innvendige arbeidene er allerede i startgropa, og med tett tak vil disse arbeidene intensiveres over nyttår. I løpet av vinteren og våren vil råbygget også få hud og hår i form av en kombinert glassfasade og bølgeformede aluminiumspaneler.

Vertikalt museumskonsept

Det nye museet skal huse kommunens unike samling på rundt 28.000 originale verk av Edvard Munch, i tillegg til samlokalisering med Stenersensamlingen. Bygget består av et tårn på 13 etasjer og et lavereliggende podium på 3 etasjer. Tårnet utgjør kjernen i det vertikale museet. Det består av en lukket betongkonstruksjon der kunsten vil bli oppbevart samt en åpen sone som vil inneholde sirkulasjons- og pausearealer for publikum samt adkomst til utstillingssalene.

I den lukkede delen av tårnet er det strenge krav til sikkerhet, inneklima og dagslyskontroll. I den åpne delen av tårnet er fasaden gjennomskinnelig slik at de besøkende hele tiden har kontakt med byen og landskapet utenfor.

- Det nye museet blir et landemerke i Oslo. Vi får 4,5 ganger så stort utstillingsareal, og det trengs for å vise fram den fantastiske samlingen vi har av Edvard Munch, en av verdens viktigste kunstnere, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (A).