Thor Skjeggedal (t.h.) mottok hedersbevisningen av styreleder i NFF, Øyvind Engelstad.
Thor Skjeggedal (t.h.) mottok hedersbevisningen av styreleder i NFF, Øyvind Engelstad.

Nytt æresmedlem i NFF

OSLO (AT.no): Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) utnevnte Thor Skjeggedal til nytt æresmedlem i foreningen i forbindelse med åpningen av Fjellsprengningsdagen i Oslo 23. november.

Publisert Sist oppdatert

Skjeggedal har i over 20 år jobbet for entreprenørbransjen i både inn- og utland som anleggs- og prosjektleder. Oppgavene har i hovedsak vært knyttet til vannkraftanlegg, men driving av andre fjellanlegg inngikk også i porteføljen.

Gjennom disse årene har han blant annet vært ansvarlig for driving av totalt 63 km tunneler med tunnelboremaskiner, men han har vel så god kompetanse knyttet til konvensjonell driving av tunneler.

Siden 1998 har Skjeggedal jobbet som spesialrådgiver for både entreprenørbransjen, rådgiverbransjen og for byggherrer, med hovedfokus på anbudsutarbeidelse, anbudsevaluering, samt trasé- og drivemetodevurderinger for tunnelanlegg.

Han har vært medlem i NFF siden 1998 og har bidratt som deltaker, foreleser, komitemedlem og styrerepresentant på i alt 94 arrangement i regi av NFF.

Skjeggedal har vært en forkjemper for at også drift med TBM er en del av nedslagsfeltet for NFF, og har bygget opp et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Han tok sin mastergrad ved University of Strathclyde i 1975 etter å ha jobbet noen år i anleggsbransjen.

I en alder da mange velger å trekke seg tilbake til pensjonistenes rekker, jobber han fremdeles som spesialrådgiver i et av Norges største infrastrukturprosjekter.

Den kanskje viktigste grunnen for tildelingen, er Skjeggedals 15-årige innsats som faglig sekretær i NFF.