Ottar Bjørnstad og Ståle Fredheim i Statens vegvesen ved fv. 155 i Hole.
Ottar Bjørnstad og Ståle Fredheim i Statens vegvesen ved fv. 155 i Hole.

Radarstyrt veilys

Lyser når det trengs. Sparer 2100 kWh i uka.

Publisert Sist oppdatert

Radarstyrt gatelys på fv.155 Utstranda i Hole i Buskerud gir allerede stor effekt. Ukentlig spares det 2100 kilowatt timer.

Det viser målinger gjort den første måneden anlegget har vært i drift. Det gjør også at investeringen i det radarstyrte gatelyset vil bli nedbetalt på fire og et halvt år.

– Anlegget har vært dimmet ned til 20 prosent av full styrke i 76 prosent av den totale tiden veilyset har vært på, sier Ottar Bjørnstad i Statens vegvesen.

Når det ikke er trafikk på den ni kilometer lange strekningen langs Tyrifjorden, dimmes lyset automatisk ned til 20 prosent styrke. Full belysning er det bare når veien har trafikk. Anlegget ble satt i drift midt i oktober 2017.

Norsk teknologi

Teknologien heter comlight og er norsk-utviklet. Langs fv. 155 i Hole er det montert led-lys på 220 stolper. På hver av de 220 stolpene er det også montert en liten, svart radarboks, som sørger for automatisk dimming av lyset når veien ikke har trafikk.

På fagspråket heter dette aktivitetsstyrt veibelysning. Det betyr kort og godt at styrken på veibelysning styres av trafikken på veien til enhver tid.

En måneds drift

Midt i oktober ble anlegget satt i drift. Nå er litt over en måned gått og de første resultatene foreligger. Anlegget fungerer perfekt og helt etter oppskriften, opplyser Statens vegvesen.

Fullt lys når bilen kjører forbi.
Fullt lys når bilen kjører forbi.

Byggeleder Ståle Fredheim og elektroingeniør Ottar Bjørnstad har vært på befaring på veien. De kunne ved selvsyn se at lysanlegget gikk opp og ned i lysstyrke ettersom trafikken kom og gikk.

Når en bil hadde passert der vi stod, gikk det noen sekunder før gatelyset ble kraftig dempet. Når det kom en ny bil etter en stund ble gatelyset automatisk skrudd opp til 100 prosent styrke og dimmet sakte ned igjen når den hadde passert.

Gode resultater

– Anlegget fungerer på samme måte og like bra overfor myke trafikanter. Vi vurderer også å sette ned anlegget til 80 prosent av full styrke som maksnivå, forteller Ottar Bjørnstad. Han er begeistret for det han ser og resultatene av de første målingene.

Ideen og anlegget i Buskerud er utviklet i nært samarbeid med kollega Ragnar Gjermundrød i Vestfold, som har testet tilsvarende anlegg i mindre skala i Vestfold.

De ni kilometerne med dimmet, radarstyrt gatelys langs fv. 155 ved Tyrifjorden er landets største i sitt slag for «moderne gatebelysning» melder Vegvesenet.