Denne varebilen var 77% overlastet med døde minker.
Denne varebilen var 77% overlastet med døde minker.

Overlast med døde minker

Sjåføren av en transport med døde minker ble anmeldt under en kontroll på Husum i Hedmark.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen Utekontroll Hedmark hadde kontroll på Husum 16. november. Resultatet var åtte bruksforbud(7 tunge og en varebil) og tre anmeldelser av førere.

Dagens mest spesielle transport, var en varebil som var overlastet med 2700 kg(77% overlastet). Godset var død mink. Fører ble anmeldt.

«Det er meget trafikkfarlig med så mye overlast», skriver Vegvesenet i en melding.

Det ble også stoppet et utenlandsk vogntog som tidligere har vært i en utforkjøring, og likevel valgte å kjøre videre med utkoplede bremsekomponenter på semitraileren og andre store skader på kjøretøyet. Også her ble føreren anmeldt. Semitraileren måtte fraktes av bergingsbil/repareres på stedet.

En tredje fører ble anmeldt for å kjøre farlig gods uten å følge brann- og eksplosjonsvernloven.