Kineserne får konkurrere om brubygging

Kinesiske Sichuan Road & Bridge Group (SRBG) har levert det laveste tilbudet på bygging av Beitstadsundbrua på fylkesvei 17. Nå er det vedtatt at tilbudet ikke forkastes.

Publisert Sist oppdatert

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag fylkeskommune, Anne Marit Mevassvik, innstilte at det kinesiske tilbudet på Beitstadsundbrua skulle avvises til et møte i fylkesrådet i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Men siden de to trønderske fylkeskommunene slås sammen fra 1. januar 2018, ble avgjørelsen utsatt/videresendt til det nye fylkesutvalget i Trøndelag.

Tidenes første fylkesutvalg i Trøndelag fylkeskommune behandlet saken om Beitstadsundbrua tirsdag 31. oktober. Konklusjonen ble at alle tilbud som er mottatt innen fristen vurderes i den videre anbudsprosessen.

Saken ble flyttet til møtet, og behandlet som hastesak på vegne av fylkestinget, for å sikre at fremdriften av byggingen av brua mellom Steinkjer og Malm på fylkesvei 17 i Nord-Trøndelag opprettholdes.

Fylkesrådmannens innstilling fikk flertall i fylkesutvalget: Fylkesutvalget godkjenner at alle tilbud som er mottatt innen tilbudsfristen kan vurderes i den videre anbudsprosessen.

Det betyr at også det kinesiske selskapet Sichuan Road & Bridge Group får være med i anbudsrunden.

Ber regjeringen ta grep

Anne Marit Mevassvik (A) fremmet et tilleggsforslag, som også fikk flertall i tirsdagens fylkesutvalg.

Forslaget er som følger:

  1. Trøndelag fylkeskommune beklager at det ikke er utformet nasjonal handelspolitikk og nasjonale retningslinjer for tilbydere fra land som ikke har handelsforpliktelser med Norge, gjennom f.eks. EØS, WTO eller andre avtaler, men overlater til kommuner og fylkeskommuner å avgjøre dette. Regjeringen må snarest få på plass nødvendig politikk slik at offentlige innkjøp kan foretas innenfor forutsigbare rammer.
  2. Det er utfordrende at aktører fra land vi ikke har handelsavtaler med slippes inn på viktige norske markeder uten at dette er avklart gjennom nasjonal politikk.
  3. Rådmannen bes komme tilbake med sak med vurderinger for hvordan innkjøpspolitikken i Trøndelag skal håndteres.
  4. Innkjøpsstrategien må innenfor bygg og anlegg baseres på de felles seriøsitetskravene som er utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Byggenæringens Landsforening (BNL), Fellesforbundet og KS.

Vil bli store i Norge

- Sichuan Road & Bridge Group er veldig glade for den positive beslutningen i fylkesutvalget i Trøndelag. Det betyr at SRBGs tilbud blir vurdert på lik linje med de øvrige tilbydere i forbindelse med byggingen av Beitstadsundbrua (580 meter) i Nord-Trøndelag,  sier Lu Wei som er prosjektdirektør i selskapet i Norge.

- SRBG, som er en av verdens ledende selskap innen bygging av broer, har tatt mål av seg å bli en ledende aktør innen brubygging i Norge. Vi har gode erfaringer fra å samarbeide med Statens Vegvesen og Cowi som et av de ledende rådgivende ingeniørselskaper i Norge i forbindelse med Hålogalandsbrua. I det prosjektet har vi også sammen utviklet ny teknologi og kunnskap om bruløsninger som vi vil kunne trekke veksel på i nye prosjekter. Dette er viktig for å utvikle ny teknologi og løsninger som bidrar til bedre og større bruer, sier han.

SRBG er allerede godt i gang med å bygge Hålogalandsbrua (1.533 meter) i Nordland på oppdrag fra Statens Vegvesen. Dette prosjektet er i rute og skal være ferdig i løpet av sommeren 2018.

- Med beslutningen i fylkesutvalget i Trøndelag, er dette en gledens dag for alle oss ansatte i SRBG, samt våre lokale leverandører og samarbeidspartnere i Trøndelag. Vi håper og ønsker at vi får mulighet til et nytt samarbeid med Statens Vegvesen og Cowi i forbindelse med Beitstadsundbrua, sier Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for SRBG i Norge.