Kirstine Laukli, Tore Braaten og Thomas Holst med spesialutviklet kjeftesluk.
Kirstine Laukli, Tore Braaten og Thomas Holst med spesialutviklet kjeftesluk.

Oppfinnelse fra Statens vegvesen

Dette nye sluket er et nytt redskap i kampen mot oversvømmelser.

Publisert Sist oppdatert

I samarbeid med Ulefos har Statens vegvesen utviklet og spesiallaget et kjeftesluk tilpasset ny firefelts fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen.

Byggeleder Thomas Holst, landskapsarkitekt Kirstine Laukli og etatens altmuligmann Tore Braaten grublet på hvordan dette kunne gjøres og tok kontakt med Ulefos.

Under planleggingen av utvidelsen av hovedgata gjennom Strømsø sentrum, dukket ideen opp om å utvikle og bygge et spesialsluk til å ta seg av store mengder regnvann.

Det har fått navnet LOD Drammen og er bygd for å ta imot større mengder vann enn normalt og distribuere overvannet ned i regnbed på utsiden langs veien.

Filtrering og fordrøying

På denne måten filtreres veivannet ned i grunnen – noe som jordmassene på Strømsø egner seg godt til, ifølge Vegvesenet. Denne løsningen er også mer robust enn konvensjonell løsning med lukket rørsystem.

I tillegg er kjeftesluket bygget slik at man kan styre vannet inn i et lukket rørsystem – noe som må gjøres vinterstid når grøftene kan bli tette med is og snø.

Kjeftesluket fra Ulefoss skal både bidra til å hindre oversvømmelser og fordele og fordrøye overvannet ut i pent beplantede regnbed langs vegen.

Forskningsprosjekt

- Slukløsningen er ledd i etatens eget forsknings- og utviklingsprosjekt (FOU). Regnbed og kjeftesluk skal bidra til å avlaste eksisterende avløpsnett, sier Kirstine Laukli.

- Vanlige sluk tar imot regnvann fra veibanen og leder det rett ned i avløpsnettet. Dette sluket leder noe av vannet ut igjen på baksiden og ut i regnbedet via en spesialbygget kanal, forteller Tore Braaten.

Byggeleder Thomas Holst har tro på at de rundt 30 spesialbygde kjefteslukene langs 700 meter av Bjørnstjerne Bjørnsons gate vil bli en suksess.

Regnbed reduserer flomfare

Der forholdene ligger til rette for det, kan dette være en løsning for å unngå hyppige tilfeller av oversvømmelse som man har sett mer av de siste årene.

Kjefteslukene er også bygget inn i kantsteinen langs veien på en måte som gjør de både driftssikre og trafikksikre, ifølge Vegvesenet.

Forskere ved Norges Vassdrag- og Energidirektorat mener at bruken av regnbed kan redusere flomfaren med opptil 50 prosent. Her har kjeftesluket en viktig funksjon.

Får sin vanndåp i Drammen

Kjeftesluket tilpasset Bjørnstjerne Bjørnsons gate har et hengslet vannbrett på baksiden som justeres etter underlagets vinkel. Vannbrettet leder ønsket vannmengde ned i regnbedet.

Sluket består av overdel, underdel og to spesialkonstruerte lokk. Justering av gjennomstrømming blir gjort ved å fjerne lokket helt eller delvis i underkant.

- Siden dette er helt nytt og ikke prøvd ut før her i Drammen, kan det godt hende det trenger visse justeringer og tilpasninger etter hvert. Men det skal bli interessant og spennende å se hvordan det fungerer i praksis, mener oppfinnertrioen.