Kjell Arne Skaret (t.v.) fra NCC Norge AS og Ole Kristian Krogh fra Statens vegvesen undertegnet onsdag 18. oktober kontrakt om bygging av gang- og sykkelvei mellom Auli og Haga stasjon.
Kjell Arne Skaret (t.v.) fra NCC Norge AS og Ole Kristian Krogh fra Statens vegvesen undertegnet onsdag 18. oktober kontrakt om bygging av gang- og sykkelvei mellom Auli og Haga stasjon.

NCC skrev Nes-kontrakt

Selskapet var billigere på pris enn Isachsen.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen skrev onsdag 18. oktober kontrakt med NCC Norge AS om bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 476 og fylkesvei 175 mellom Auli og Haga stasjon i Nes kommune (Akershus). NCC Norge AS starter med forberedende arbeider i høst, mens byggearbeidene starter for fullt etter jul.

På oppdrag for Statens vegvesen, skal NCC Norge AS:

  • Bygge drøyt to kilometer gang- og sykkelvei langs fylkesvei 476 og fylkesvei 175 mellom Auli og Haga stasjon.
  • Bygge om krysset mellom fylkesvei 476 og fylkesvei 175.
  • Skifte ut veilys og skilt.
  • Utføre grøntarbeider.

NCC Norge AS starter med forberedende byggearbeider i løpet av kort tid, mens anleggsarbeidene starter for fullt etter jul. Arbeidene skal være ferdig innen medio oktober 2018.

Statens vegvesen fikk to tilbud på arbeidene som skal gjøres mellom Auli og Haga stasjon:

  • NCC Norge AS,          22.415.105,00 kroner
  • Isachsen Anlegg AS,  27.444.024,94 kroner

Arbeidene gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune. Formålet er å sørge for en tryggere skolevei ved å bygge sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Auli og Munkerudteiet/Framnes skole.