Statens vegvesen ber på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune om tilbud fra entreprenører på bygging av:

 • Lepsøybrua, ei 800 meter lang høybru fra fastlandet, over skipsleia og på sjøfylling inn mot Lauka og Hestøya. Brua blir lyst ut med to hovedalternativer: Betongbru med fritt-frembygg, og betongbru med stålkasse i overbygningen.
 • Laukebrua, ei 109 meter lang betongplatebru i tre spenn.
 • Hamnaskjersundbrua, ei 200 meter lang betongplatebru i sju spenn.
 • Haramsfjordtunnelen, 3500 meter undersjøisk tunnel. Dypeste punkt er 112 meter under havoverflaten.
 • En permanent demning med tetting av asfaltkjerne for å stenge sjøen ute fra tunnelen på Hestøya.
 • Nogvafjordtunnelen, 5730 meter undersjøisk tunnel. Dypeste punkt er 135 meter under havoverflaten.
 • Fjørtofttunnelen, 3680 meter undersjøisk tunnel. Dypeste punkt er 118 meter under havoverflaten.
 • Burbergtunnelen, 170 meter lang miljøtunnel på Fjørtofta. Tunnel både i berg og betong.
 • 2735 meter vei på sjøfylling over Lepsøyrevet.
 • 10.000 meter vei i dagen utenom sjøfylling.
 • Trekkerør og forberedelser for elektroarbeid på hele prosjektet.

Godt kjent prosjekt

- Vi er selvsagt spente på hvordan markedet tar i mot kontrakten. Det siste året har vi hatt god dialog med entreprenørbransjen gjennom befaringer og orientering både på Skjeltene, Nordøyane og i Oslo. Så vi vet at både Nordøyvegen og tidspunktet for utlysing av kontrakten er godt kjent i bransjen, sier prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen.

Anleggsstart til høsten

Når tilbudene er åpnet, skal Statens vegvesen gå igjennom all dokumentasjon for å se at den samsvarer med kravene i kontrakten. I tillegg skal alle tilbud kontrollregnes.

Når kontrakten er underskrevet starter (som vanlig) en samhandlingsperiode mellom entreprenør og Vegvesenet, der alle sider i kontrakten blir diskutert og gått igjennom.

Planen er anleggsstart i september/oktober 2018. Elektroarbeidet blir lyst ut som egen kontrakt i 2019.

Kostnadsoverslag

Kostnadsoverslaget på den nye hovedkontrakten for Nordøyvegen, er to milliarder kroner, eks. mva.

Kostnadsoverslag for byggeklare prosjekter har en usikkerhet på ti prosent. Det betyr at Statens vegvesen har vurdert kontrakten til å ligge mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner, eks. mva.

Fristen for å levere tilbud er satt til 7. mai 2018.