Foto: Franzefoss
Foto: Franzefoss

- Pukkuttak best egnet til gjenvinning

Publisert

Onsdag 31. januar arrangerer Norsk Bergindustri, Maskinentreprenørenes Forbund og Akershus fylkeskommune en dagskonferanse om hvordan man kan sikre at Oslo og Akershus får dekket behovet for byggeråstoffer i fremtiden.

På konferansen skal Plan- og eiendomssjef i Franzefoss, Gaute Markussen, holde et innlegg om Franzefoss’ synspunkter på råstoffsituasjonen i Norge generelt, og hovedstadsregionen spesielt.

- Jeg skal snakke om viktigheten av å starte tidlig med å båndlegge og regulere uttak av råstoff. Kanskje vår deltakelse kan påvirke kommuner, direktorater og departementer til å se problematikken rundt begrenset levetid på dagens uttak og nødvendigheten av forutsigbare planprosesser for å sikre fremtidig dekning for samfunnets behov, sier Markussen.

Gjenbruk best i pukkuttak

På konferansen vil det også bli diskutert hvordan overskudds- og gjenbruksmasser kan bli en større del av løsningen.

- Franzefoss er veldig for økt grad av gjenbruk for å sikre at råstoffuttak ikke tømmes, men store deler av overskuddsmassene som selges i det åpne markedet i dag er udokumenterte. Det kan både være ulovlig og skadelig for samfunnet, sier Markussen.

Han mener derfor at pukkuttak med sine lokasjoner har de beste forutsetningene for å drive mottak og foredling av overskuddsmasser.

- Pukkuttak har kapasitet til å drive mer miljøparkpraksis, ligger skjermet til og har som regel alt på det rene med tanke på ytre miljø, sier han.

 - Vi vil være en seriøs aktør

 Markussen håper konferansen vil føre til mer forutsigbare planprosesser i fremtiden.

 - Franzefoss ønsker å fremstå som en ansvarlig og seriøs aktør, som er opptatt av verdiskapning for samfunnet og seg selv. Jeg håper konferansen skaper en generell forståelse for behovet for råstoff i fremtiden, sier han.

 Se hele programmet for konferansen ​her.