Condotte er sagt opp som entreprenør på Follobanen. Foto: Bane Nor

Bane Nor frykter ikke rettssak

Prosjektdirektør Per David Borenstein for Follobanen, sier han ikke frykter rettslig forfølgelse fra Condotte etter at Bane Nor har hevet to kontrakter med den italienske entreprenøren.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Vi mener vi har hevingsrett ettersom arbeidet er stoppet og underleverandører ikke er betalt. I tillegg er det HMS-elementer Condotte ikke får fulgt opp godt nå, sier Borenstein til AT.no.

Bane Nor er allerede i rettslig strid med Skanska som fikk tilkjent erstatning på 306 millioner kroner i kjølvannet av at nettopp Condotte fikk Oslo S-kontrakten på Follobaneprosjektet. Borenstein avstår fra å kommentere Skanska-striden ettersom Bane Nor har anket saken, men han frykter altså ikke at også Condotte tar saken til retten og krever erstatning som følge av at byggherren har hevet milliardkontraktene.

Det er også for tidlig for Bane Nor å si noe om prosjektet blir dyrere som følge av at de to kontraktene heves. AT.no får heller ikke opplyst når det er forventet å vite mer om kostnadsbildet fremover.

Kastet rett ut i det

Per David Borenstein er prosjektdirektør for Follobanen. Foto: Bane Nor

Den nye prosjektdirektøren, som i november 2017 tok over jobben etter Erik Smith, har fått hendene fulle med Condotte-saken. Han må også svare på vegne av Bane Nor, selv om han ikke satt med ansvaret da avtalene ble inngått.

- Det ble gjennomført grundig evalueringer, og de tilfredsstilte alle kravene på det tidspunktet kontraktene ble inngått, sier Borenstein på spørsmål om likviditetsgraden til Condotte da kontraktene på Follobanen ble signert.

Borenstein sier videre at Condotte har havnet i likviditetsproblemer på grunn av andre prosjekter i utlandet, og at Follobanen er blitt berørt som følge av problemer i andre land.

- Dette er ting som kan skje, men da arbeidet stoppet opp her måtte vi gripe inn.

Vurderer ny kontrakt

- Hva gjør dere videre nå for å holde aktiviteten i gang?

- Vi trer selv inn og styrer underleverandørene og får satt i gang produksjonen igjen. Condotte har styrt prosjektet gjennom en administrasjon som igjen styrer underleverandører. Det meste av arbeidet som skal gjøres, kan fortsatt gjøres nå. Men vi har satt ned en gruppe som skal vurdere om vi skal styre underleverandørene selv, eller om vi skal gå ut med en ny kontrakt for de resterende arbeidene. Det meste av arbeidet i Ekebergåsen er allerede utført, og 50% av Oslo S-kontrakten er utført, sier Borenstein.

- Blir prosjektet ferdig i tide?

- Nå jobber vi for fullt for å ferdigstille prosjektet i 2021, sier han.

- Kan du garantere det?

- Jeg kan ikke gi garanti om noe som helst, men vi tror på det og det var en grunn til at vi nå hevet kontraktene med Condotte.

De to Condotte-kontraktene var på ca. 2 milliarder (Oslo S) og 1,2 milliarder kroner (Drill&Split-kontrakten i Ekebergåsen).

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS