Møtedeltagerne etter undertegnelse av samarbeidsavtalen. Foto: Nye Veier
Møtedeltagerne etter undertegnelse av samarbeidsavtalen. Foto: Nye Veier

Standardisering av veibygging

Forvalterne av vei- og baneinfrastruktur i de fire nordiske landene har inngått en samarbeidsavtale om BIM (BygningsInformasjonsModell).

Publisert

Avtalen er inngått mellom Finland (Finnish Transport Agency), Danmark (Vejdirektoratet og Banedanmark), Sverige (Trafikverket) og Norge (Statens vegvesen, Nye Veier og Bane Nor).

Samarbeidet kalles «Nordic Road and Rail BIM Collaboration» og har i fellesskap utgitt et «Memorandum of Understanding», se mer her.

Svensk leder

Samarbeidet bygger på en felles interesse for å lære av hverandres erfaringer, samt og dele  kunnskap og informasjon om BIM.

I tillegg skal en felles nordisk innsats kunne få større innflytelse i internasjonale standardiseringsfora innenfor BIM.

Samarbeidsavtalen ble underskrevet av de forskjellige organisasjonenes ansvarlige for BIM, og Ingemar Lewén fra Trafikverket ble valgt som leder av det nordiske samarbeidet.

BIM - fra start til slutt

BIM – BygningsInformasjonsModell er en integrert metode for å digitalisere et anlegg gjennom hele livssyklusen, fra idé til nedriving.

Modellen vil være sentralt i alle prosjektets aktiviteter og samarbeide mellom de ulike parter i prosjektet.

BIM er både en modell og en arbeidsmetodikk. BIM betyr tettere samarbeid mellom alle som deltar eller er involvert i prosjektet.