Adm. direktør i MEF, Julie Brodtkorb, fremførte i forbindelse med Arctic Entrepreneur budskapet om at det trengs mer penger til yrkesutdanningen i Norge. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner  fikk et par modeller til å ha på kontoret for å huske på anleggsbransjen når utdanningkronene skal fordeles. Foto: Hans Kristian Barbøl
Adm. direktør i MEF, Julie Brodtkorb, fremførte i forbindelse med Arctic Entrepreneur budskapet om at det trengs mer penger til yrkesutdanningen i Norge. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fikk et par modeller til å ha på kontoret for å huske på anleggsbransjen når utdanningkronene skal fordeles. Foto: Hans Kristian Barbøl

- Yrkesutdanningen trenger oppgradert utstyr

Les om hvilke saker MEF ønsker at regjeringen tar tak i.

Publisert

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har i brev til regjeringen, Stortinget og aktuelle departement bedt om at følgende saker prioriteres i statsbudsjettet for 2019:

Samferdsel, overvann, yrkesfag, avfallspolitikk og skatter og avgifter.

Samferdsel

Fylkesveiene utgjør omtrent 50 prosent av veinettet i landet vårt.

- Noen steder er fylkesveiene våre i en sørgelig forfatning. Vi ber derfor regjeringen og Stortinget om å fremme forslag om og gjennomføre et langsiktig fornyelsesprogram for å ta igjen etterslepet. Fylkeskommunene kan ikke ta hele regningen for dette. Det vil koste penger, men over tid vil dette bli lønnsomt, både for myndighetene, næringslivet og folk flest, skriver MEF i en nyhetsmelding.

Overvann

De fleste er enige om at været blir våtere og villere år for år. Flommen på Sørlandet sist høst kan sitter friskt i minnet, og kan være den nye normalen man må lære seg å leve med.

- Men mye må gjøres for å forhindre flom, skred og oversvømmelser. Overvannet må finne nye veier, bort fra bebyggelse, bort fra avløpsnettet og tilbake til kretsløpet. For å få dette til må kommunene få makt og myndighet til å utføre forebyggende overvannstiltak. Vi krever at regjeringen og Stortinget følger opp overvannsutvalgets forslag og gir muligheten til å sikre felles verdier og folks hjem, skriver MEF.

Yrkesfag

Anleggsbransjen trenger ivrige ungdommer som vil være med på å bygge landet. Etter mange år der yrkesfagene enten er blitt glemt, eller til og med blitt sett ned på, har trenden snudd.

For driftige ungdommer er mulighetene i entreprenør-bransjer nærmest uendelige.

- Men for dem som velger seg en levevei i våre bransjer trengs utdanningstilbud som møter bransjenes behov. De unge må ha tilgang på moderne utrustning og teknologi som gir realistisk trening til bruk på anleggsplassen. De lærer seg ikke å bruke dette ved å lese om det i bøker eller bruke utdatert utstyr. Vi ber derfor regjeringen og Stortinget om å etablere et oppgraderingsprogram for fagopplæringen slik de videregående skolene kan forberede ungdommen på fremtidens arbeidsmarked, skriver MEF.

Avfallspolitikk

Før var avfall stort sett et problem.

Nå er avfall en ressurs som kan gjenbrukes eller energiutnyttes. Avfall er en vare som kjøpes og selges.

- Men avfallsmarkedet er ikke så fritt som det kunne være og vi mennesker som produserer avfall må være med på å sikre at avfallsressursene utnyttes best mulig. Kildesortering i hjemmet og lokal utnyttelse av avfallet gir store muligheter for verdiskaping. For å sikre best mulig utnyttelse av avfallsressursene må avfallsmarkedet være 100 prosent fritt. Det er det ikke i dag. Det må være konkurranse på like vilkår. Det er det ikke i dag, skriver MEF.

Forbundet ber derfor regjeringen og Stortinget om å legge til rett for friere konkurranse om alle typer avfall. Dette skal skape innovasjon og arbeidsplasser over hele landet.

Skatter og avgifter

MEFs medlemsbedrifter ønsker å bidra til fellesskapet gjennom skatter og avgifter. Å gjøre opp for seg er «en del av bedriftenes sjel».

- Men beskatning må også være godt begrunnet og være treffsikre. Slik er det dessverre ikke i dag. Vi kan ikke se at det er rimelig at gravemaskiner, hogstmaskiner, borerigger og asfaltfresere formuebeskattes på lik linje med det økonomiske overskuddet i bedriftene. Vi mener derfor at regjeringen og Stortinget må arbeide for at at formuesskatt på arbeidende kapital trappes ned og fases ut, skriver MEF.