Volvo FM LNG og Volvo FH LNG ble presentert i oktober 2017. Gassbilene er ett av mange grep Volvo tar for å få ned CO2-utslippene i transportsektoren.Foto: Volvo Trucks

Volvo Trucks støtter EU-krav

Nye krav til informasjon om drivstofforbruk og CO2-utslipp for lastebiler.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Fra 1. januar 2019 må nye tunge lastebiler produsert i EU, leveres med en erklæring som viser drivstofforbruk og CO2-utslipp.

Hensikten er å gjøre det lettere for lastebilkjøpere å velge energieffektive kjøretøy med lavere klimapåvirkning og dermed redusere utslippene fra lastebiltrafikken. Volvo Trucks ser de nye kravene som «et velkomment tillegg til verktøyene bransjen allerede jobber med».

- Erklæringen vil gi kundene våre lettforståelig og sammenlignbar informasjon om drivstofforbruk og CO2-utslipp som kan fungere som veiledning ved valg av lastebil, sier Lars Mårtensson, direktør for miljø og innovasjon hos Volvo Trucks.

- Det viktigste er imidlertid at det nå er et enda større fokus på energieffektivitet og klimapåvirkning. Dette er et nøkkelområde for bilindustrien, transportsegmentet og samfunnet som helhet.

Ingen insentiver

 Lars Mårtensson, direktør for miljø og innovasjon hos Volvo Trucks.

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) utgjør tungtrafikk ca. seks prosent av de globale klimagassutslippene, og sektoren er i stor grad basert på bruk av fossile brensler.

- Derfor håper vi at de nye informasjonskravene også vil suppleres med økonomiske insentiver som gjør det lønnsomt for transportselskaper å erstatte eldre kjøretøy med nye, mer energieffektive lastebiler med lavere CO2-utslipp, sier Lars Mårtensson.

I skrivende stund er det ingen beslutninger om skatter eller insentiver (økonomiske belønninger/ støtteordninger) knyttet til de nye kravene om informasjon. I scenarioet som er beskrevet i EUs strategi for lavutslippstransport, antas det imidlertid at CO2-utslippene fra lastebiltrafikk vil falle med i gjennomsnitt 1,5 prosent per år frem til 2030.

Drivstofforbruket er redusert

Energieffektivitet er på ingen måte et nytt spørsmål, verken for lastebilprodusenter eller transportselskaper.

Tidslinjen for innføringen av det nye regelverket i EU. Illustrasjon: Volvo

For et gjennomsnittlig europeisk transportselskap står drivstoff for rundt en tredjedel av de variable kostnadene. Derfor er alle tiltak som kan redusere drivstofforbruket, interessante fra et økonomisk perspektiv. Energieffektivitet er et viktig konkurransefortrinn.

- Energieffektivitet har alltid vært et sentralt tema for Volvo Trucks. Siden begynnelsen av 1990-tallet har vi klart å redusere drivstofforbruket for nyproduserte lastebiler med en femtedel (Ved sammenligning av en Volvo F12 fra 1991 med en Volvo FH13 fra 2016), og vi fortsetter å redusere drivstofforbruket hvert år. Å forbedre energieffektiviteten er også det viktigste vi kan gjøre for å minimere kjøretøyenes klimapåvirkning, sier Mårtensson.

Informasjonsplikt og optimalisering

Mange transportselskaper er kommet langt i sitt drivstoffbesparende arbeid, mens andre ikke har prioritert det like høyt. Det er spesielt for den sistnevnte gruppen at de nye verdiene som nå må oppgis, kan være et nyttig verktøy ved valg av lastebil.

- Informasjonen er et godt utgangspunkt som viser hvilken retning man bør gå i, men den viser ikke hele bildet. For å oppnå et så lavt drivstofforbruk og en så liten klimapåvirkning som mulig med hensyn til arbeidet kjøretøyet utfører, må hver rigg optimaliseres for sin spesifikke oppgave med riktig utstyr og tjenester. Fokus på opplæring av sjåfører i drivstoffeffektiv kjøring og bruk av sofistikerte transportplanleggingsverktøy er eksempler på ting som kan ha svært positive effekter. Vårt mål er alltid å skape en helhetlig løsning som gir best mulig transporteffektivitet for kundene våre. Dette gir også miljøfordeler, sier Lars Mårtensson.

Fakta:

  • Fra 1. januar 2019 blir det i EU-området påbudt å utstyre nye lastebiler med en erklæring som viser drivstofforbruk og CO2-utslipp. Loven introduseres trinnvis for ulike typer tunge kjøretøy.
  • Verdiene i erklæringen utvikles individuelt for hvert kjøretøy og er basert på fabrikkspesifikasjoner og bruk.
  • Som grunnlag for verdiene som oppgis, brukes en EU-sertifisert og standardisert prosess for simulering av kjøresykluser.
STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS