Kontrakt for jernbanebru er signert. Prosjektleder leder i Statens vegvesen, Tom Erik Olstad (t.v.) og daglig leder i Consto Anlegg Øst, Morten Karlsen undertegnet kontrakten i nærvær av teknisk byggeleder SVV, Valgard Stensbye, byggeleder SVV, Asgeir Skymoen og Constos prosjektleder, Svein Olav Busk.
Kontrakt for jernbanebru er signert. Prosjektleder leder i Statens vegvesen, Tom Erik Olstad (t.v.) og daglig leder i Consto Anlegg Øst, Morten Karlsen undertegnet kontrakten i nærvær av teknisk byggeleder SVV, Valgard Stensbye, byggeleder SVV, Asgeir Skymoen og Constos prosjektleder, Svein Olav Busk.

Consto bygger jernbaneundergang

Publisert

Consto Anlegg Øst skal bygge ny jernbaneundergang for Statens vegvesen på Løten i Hedmark med en kontraktsum på 44,8 millioner kroner.

Fem entreprenører konkurrerte om oppdraget.

- Det blir oppstart rundt påsketider med endelig ferdigstillelse i juli 2019, opplyser daglig leder i Consto Anlegg Øst, Morten Karlsen.

Prosjektet  FV166 Ny jernbanebru Løten, består av utskifting av eksisterende jernbanebru for å oppnå 4,9 meter fri høyde, samt gi plass til to kjørefelt med gang- og sykkelvei.

Landkarene av betong og stålbrua prefabrikeres. Dette medfører senking av eksisterende vei og etablering av plass-støpte støttemurer. Prosjektet omfatter også etablering av 450 meter nye vann-, avløps- og overvannsledninger, ny belysning og ca. 1.700 meter nye kabler.