Denne svenske brøytebilen skulle snu på norsk side av grensen, ved E6 Svinesind, for å brøyte fra grensen på svensk side. Det kostet mye tid og penger.
Denne svenske brøytebilen skulle snu på norsk side av grensen, ved E6 Svinesind, for å brøyte fra grensen på svensk side. Det kostet mye tid og penger.

Svensk brøytebil brøt loven i Norge

Skulle snu i Norge, og brøyte/salte tilbake fra grensen. Det ble dyrt...

Publisert

En svensk lastebil som brøytet og saltet E6 på svensk side av Svinesund, skulle snu i Norge for å brøyte fra grensen og innover i Sverige.

I denne snuoperasjonen havnet den i en tungbilkontroll hos Statens vegvesen.

Siden den ikke hadde noen form for dispensasjon på norsk side av grensen, var den både tyngre og bredere enn den hadde lov til i Norge.

Det ble målt en overlast på 4,7 tonn. Det ble gitt et gebyr på 18.650 kroner for dette.

Manglende bombrikke for Norge ga et gebyr på 8000 kroner.

- Det var en utrolig uheldig sak. Vi jobber opp mot trafikksikkerhet. Brøytebilen gjør det mer trafikksikkert på veien. Men slik situasjonen var, kunne vi ikke la den kjøre videre før dette var ordnet opp i, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen.