Fv. 55 Røneidtunnelen er en av de tre tunnelene som skal oppgraderes. Foto: Google Street View

Første anbudsrunde ble avlyst

Nå har fem kommet med tilbud i andre runde.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Rundt 150 tunneler i Sogn og Fjordane skal rustes opp frem mot 2025 for å oppfylle kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften.  Tre av disse – Røneidtunnelen, Råumtunnelen og Ottatunnelen – ligger i Luster kommune.

Ottatunnelen og Råumtunnelen på fylkesvei 55 mellom Gaupne og Skjolden skal blant annet få nytt lys og nytt sikkerhetsutstyr. Den 650 meter lange Røneidtunnelen fra 1978 skal i tillegg utvides.

Andre anbudsrunde

Arbeidet i tunnelene skulle egentlig ha startet høsten 2017, men ble utsatt da alle tilbudene som kom inn i høsten 2017 ble avvist.

Årsaken var, ifølge Statens vegvesen, manglende dokumentasjon på kompetanse. Det ble lyst ut en ny anbudsrunde, og 8. februar 2018 ble tilbudene åpnet. Det laveste tilbudet kom fra AS Birkeland Entreprenørforretning fra Gulen, som nå blant annet arbeider med oppgradering av Masfjordtunnelen på E39.

Disse kom med tilbud:

  • AS Birkeland Entreprenørforretning, 88.471.362,00 kroner
  • Implenia AS, 89.444.232,55 kroner
  • Mesta AS, 89.863.923,52 kroner
  • BMO Entreprenør AS, 95.037.052,69 kroner
  • Norsk Bergsikring, 95.645.276,90 kroner

Arbeid dag og natt

- Vi er godt fornøyde med responsen, og ser frem til å komme i gang med arbeidet, sier Sveinung Hovland, prosjektleder for oppgraderingen av tunneler på fylkesveiene i Sogn og Fjordane.

Nå skal Vegvesenet gå over tilbudene, og skrive kontrakt med entreprenør.

- Dato for oppstart blir trolig i månedsskiftet mars-april, sier Hovland.

I Ottatunnelen og Råumtunnelen er det hovedsaklig utskifting av teknisk utstyr som står på programmet, og her skal det arbeides på dagtid.

Sprengingsarbeidet i Røneidtunnelen krever at veien stenges helt i perioder. Dette kommer derfor til å skje om natten, opplyser Statens vegvesen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS