Styreleder Øyvind Engelstad i NFF ønsker innspill på hva foreningen skal hete.
Styreleder Øyvind Engelstad i NFF ønsker innspill på hva foreningen skal hete.

Hva skal foreningen hete?

Nå kan du gi nytt navn til Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF).

Publisert

Styret i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) har i lengre tid diskutert behov for å skifte navn på foreningen.

Det eksisterende navnet har selvfølgelig lang tradisjon og forkortelsen NFF anvendes med letthet av foreningens medlemmer. Styret og foreningens øvrige tillitsvalgte opplever imidlertid at navnet er lite hensiktsmessig i kommunikasjon mot omverden: Forkortelsen assosieres snarere med Fotballforbundet enn Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk.

Gått ut på dato

Begrepet fjellsprenging har også delvis gått ut på dato, da det korrekte begrepet nå er bergsprenging.
Foreningens arbeid favner dessuten videre enn ren bergsprengingteknikk, da medlemmene arbeider med de fleste temaer innen anleggsvirksomhet knyttet til tunneler (både konvensjonelt drevet og med TBM) og anlegg i berg (både undergrunnsanlegg og anlegg i dagen).

Skriv ditt forslag her

Flere navneforslag har vært oppe til diskusjon, men styret ønsker en prosess der foreningens medlemmer blir gitt anledning til å komme med forslag.

Kort og godt navn

Man ser i utgangspunktet for seg et navn som favner både tunnelvirksomhet og bergsprenging i dagen (både innen anlegg og gruve). Det er et ønske at navnet skal være kortest mulig, ha en fornuftig forkortelse eller eventuelt være et symbolnavn (som f.eks. Tekna, Tine, Ruter, BaneNor og Volvo).

- Vi håper alle vil legge hodet i bløtt og forsøke å komme med gode forslag. Det er også fint hvis dere gir en begrunnelse til forslaget. Det er også mulig å se de andre forslagene som har kommet inn, og eventuelt gi «et hjerte» til de forslagene man liker best, sier Øyvind Engelstad, leder i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk.

Alle som kommer med forslag og legger igjen kontaktinformasjon vil bli med i trekningen av en iPadDen endelige beslutningen tas på årsmøtet 8. mai 2018.