Laksevogntog skaper trafikkfarlige veier.
Laksevogntog skaper trafikkfarlige veier.

Ydmyk laksenæring til vogntog-ulykker

– Laksenæringen er ydmyke for den utryggheten deres aktivitet bidrar til.

Publisert

Det bekrefter leder for infrastruktur i Trøndelag fylkeskommune, Karin Bjørkhaug.

Utarbeider rapport

Trøndelag fylkeskommune skal utarbeide en rapport som viser hvilken betydning avrenning fra laksevogntog har for ulykkessituasjonen på lakseveiene i fylket.

De siste åtte årene har det vært 28 alvorlige ulykker på fylkesvei 714, hvor flere hundre vogntog kjører daglig langs den såkalte Lakseveien med laks pakket i is. Når isen smelter blir enkelte veier som skøyteis og skaper trafikkfarlige situasjoner.

– Selv er laksenæringen ydmyke for den utryggheten deres aktivitet bidrar til, og de etterlyser en helhetlig vurdering av årsak og virkning når det gjelder trafikksikkerhet på lakseveier, sier Bjørkhaug til Avisa Sør-Trøndelag.

Hun forteller også at oppdrettsnæringen inviteres til en dugnad for å få laget en rapport om situasjonen. Det skal også fremmes konkrete tiltak i rapporten.

– Jeg har vært i kontakt med Statens vegvesen om dette, og de kan ikke si at is på veien som følge av avrenning har vært utløsende for trafikkulykker, men de kan heller ikke utelukke at det har vært en medvirkende årsak, sier Bjørkhaug.

Kritiserer oppdrettsnæringen

Både Norges Lastebileier-Forbund og Statens vegvesen er kritiske til oppdretts- og transportnæringens manglende vilje til å løse avrennings-problemet:

– Alle er klar over det. Men vi opplever ikke at det har blitt gjort noen tiltak mot avrenning fra laksevogntog som skaper farlige trafikksituasjoner.

Jan Ivar Rødal i Statens vegvesen sier næringene har vært klar over dette i flere år, og at man har tatt opp dette flere ganger siden 2012, uten særlig respons.

– Alle er klar over det. Men vi opplever ikke at det har blitt gjort noen tiltak for å unngå å få avrenning på veien, fra noen av partene, sier Rødal.

– I strid med loven

- Avrenning av smeltevann som fryser til is på veien er trafikkfarlig og derfor klart i strid med vegtrafikkloven, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren viser blant annet til forskrift om bruk av kjøretøy, som sier at lasten skal være godt nok sikret.