- Vi er fornøyde med tilbudene som kom inn, fra de største entreprenørene innen bru- og betong­-renovering i Norge. Consolvo hadde det beste tilbudet av de fire som sendte inn, med en pris på 70,3 millioner kroner, sier byggeleder Trond Gjerland i Statens vegvesen.

Kontrakten ble signert på regionveikontoret i Leikanger torsdag, og planen er at arbeidet på brua skal starte over påske.

Katodisk vern

Den 1224 meter lange brua fra 1974 skal få katodisk vern. Dette betyr at løs og dårlig betong skal fjernes, før ny betong blir sprøytet på sammen med et nett av metallet titan. Når brua har fått påført dette nye «topplaget», blir en permanent, svak likestrøm påført nettet.

Nettet danner da det som på kjemi-språket kalles en anode, slik at rust-prosessen i armeringsstålet inni betongen stopper opp.

Brua blir først behandlet med vannmeisling, for å fjerne løs og delaminert betong. Etter fjerning av betong blir det påført reperasjonsmørtel og sprøytebetong, på den delen av brua som skal ha katodisk vern.

Kan bli stopp i arbeidet

Apparatet for vannmeisling og sprøytebetong fungerer som en svært kraftig høytrykksspyler, og gir en del støy og betongslam. Vind og værforhold kan bli en utfordring her, med tanke på tiltak som skjermer ytre miljø.

Arbeidet vil vare i fire år før brua er ferdig rehabilitert. Det kan bli stopp i arbeidet i perioder, da prosessene er følsomme for vind og for lav temperatur.