Bak f.v: Stine Wikholm, Kjell Trengereid, Torleiv Halleland, Torgeir Sandsgård og Arvid AsphaugForan f.v: Rudi Soltvedt, Leidulf Brattli, Øystein Hope, Rune Grimstad og Bjørn Nord Stalheim.
Bak f.v: Stine Wikholm, Kjell Trengereid, Torleiv Halleland, Torgeir Sandsgård og Arvid AsphaugForan f.v: Rudi Soltvedt, Leidulf Brattli, Øystein Hope, Rune Grimstad og Bjørn Nord Stalheim.

Nytt avdelingsstyre i MEF

Publisert

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) avdeling Nord-Rogaland og Hordaland gjennomførte sitt årsmøte på Radisson Blu Royal Hotel Bryggen i Bergen 16.-18. februar.

Årsmøtet ble arrangert sammen med MEF avdeling Sogn og Fjordane. Det var ca. 140 entreprenører, leverandører og gjester tilstede på arrangementet.

Det nye styret

Det nyvalgte styret i for MEF i Nord-Rogaland og Hordaland avdeling av Maskinentreprenørenes Forbund består av: Styreleder Øystein Hope (Isdalstø), nestleder Rune Grimstad (Laksevåg), styremedlemmene Torleiv Halleland (Sveio), Bjørn Nord Stalheim (Voss), Arvid Asphaug (Blomsterdalen), Rudi Soltvedt (Kleppestø), og Kjell Trengereid (Godvik). Varamedlemmer er: Stine Wikholm, Torgeir Sandsgård og Leidulf Brattli.

Økt aktivitet

Forbunds-avdelingen melder om at 2017 har vært et spennende år for bransjen, med mange store prosjekt å ta tak i.

Flere store infrastrukturprosjekt samt økt fokus på etterslepet på riks- og fylkesveiene vil forventelig føre til økt aktivitet for medlemsbedriftene de kommende årene.

- VA-sektoren trenger et kraftig løft der flere av kommunene bør øke satsingen på opprusting av vann- og avløpsnettet de nærmeste årene, skriver MEF-avdelingen i en nyhetsmelding.

Styret i avdelingen har gjennom året arbeidet med saker fra «Arbeidsplanen». Viktige saker har blant annet vært tipp-problematikk, Statens vegvesens kontraktstørrelser, VA og rekruttering. Mange av sakene blir videreført i 2018.

Ingeniørutdanning

Opplæringskontoret for anleggs og bergverksfagene (OKAB) er det ledende opplæringskontoret for anleggsbransjen.

Der har man hatt en økning i antall lærlinger på rundt 70 % siden 2011.

MEF samarbeider blant annet med Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) om ingeniørstudiet innen bygg og anlegg ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) om å utdanne ingeniører til anleggsbransjen.

Powered by Labrador CMS