Fra venstre:  Dir. Anders Høvik i NCC, fylkesvaraordfører Olav Skinnes og regionvegsjef Kjell Inge Davik.
Fra venstre: Dir. Anders Høvik i NCC, fylkesvaraordfører Olav Skinnes og regionvegsjef Kjell Inge Davik.

NCC fikk Numedal-kontrakten

Driftskontrakten gjelder for åtte år.

Publisert

NCC signerte tirsdag 13. mars sin største driftskontrakt noen sinne, da de undertegnet Numedalkontraklten i Buskerud for de neste åtte årene

Kontrakten gjelder drift og vedlikehold av fylkesveinettet i sju av 21 Buskerud-kommuner. Kontrakten er nå utvidet fra fem til åtte år. Kontrakten har virkning fra 1. september 2018 til 2026.

Sju kommuner - åtte år

Den gjelder for fylkesveinettet og fylkes gang/sykkelveier i Numedals-kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, Hol kommune øverst i Hallingdal og de tre kommunene i midtfylket, Øvre Eiker, Modum og Sigdal.

Kontraktsummen er på 350 millioner kroner.

Entreprenøren har i tillegg opsjon på ett års forlengelse av kontrakten fra høsten 2026 til høsten 2027.

NCC var en av seks entreprenører som leverte inn bud på driftskontrakten ved fristens utløp i januar 2018.

Sekskamp

NCC hadde lavest bud, vel 15 millioner lavere enn nummer to som var Mesta. NCC har også eksisterende kontrakt i området med en varighet på fem år.

Foruten drift og vedlikehold av fylkesveinettet i de åtte Buskerud-kommunene, har de også ansvar for alle fylkes gang/sykkelveier, sideområder, utstyr og installasjoner.

Numedals-kontrakten omfatter 413 km fylkesvei og 16 kilometer gang/sykkelvei. NCC har også inneværende driftskontrakt i Numedal. De vant den nye kontrakten i konkurranse med fem andre entreprenører.

Powered by Labrador CMS