Daglig leder Trym Denvik i ØRAS og driftssjef Arild Snekkerhaugen i ØRAS satser fossilfritt.

Går over til HVO Diesel 100

Avfallsselskap erstatter fossilt drivstoff med fornybart fra Preem.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Som et ledd i sin miljøsatsing har Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) inngått avtale med Elstad Oljesenter AS på Kløfta (Akershus) om kjøp av det biobaserte drivstoffet HVO Diesel 100 fra Preem.

ØRAS vil bruke HVO Diesel 100 på egne maskiner, biler og utstyr samt tilby tanking for renovasjonsbiler og vogntog som kjører på oppdrag for selskapet.

ØRAS er et interkommunalt renovasjonsselskap som er stiftet og eid av Akershus-kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker for å ivareta felles oppgaver knyttet til avfallshåndtering.

Kjøper drivstoffsparende maskiner

- Vi ser i dag en økende miljøbevissthet rundt valg av drivstoff og at flere velger fornybart. At ØRAS som et interkommunalt selskap nå velger HVO Diesel 100 er et svært positivt miljøsignal som vil bidra til reduksjon i fossile CO2-ustlipp. Dette er den første avtalen om leveranser av HVO Diesel 100 som vi gjør til et interkommunalt renovasjonsselskap», sier Olaf Thorheim i Elstad Oljesenter.

Avtalen om kjøp av HVO Diesel 100 er et av flere tiltak ØRAS gjennomfører for å «redusere sitt miljøavtrykk».

- Foruten å erstatte fossilt drivstoff jobber vi også med å kjøpe maskiner og utstyr som bruker mindre drivstoff. Vi har også et eget fyringsanlegg som varmer opp våre bygg og som bruker egenprodusert ren flis som er produsert på treverk fra gjenvinningsstasjonen, sier driftssjef Arild Snekkerhaugen i ØRAS.

Om selskapene

ØRAS (Øvre Romerike Avfallsselskap IKS) er et interkommunalt renovasjonsselskap stiftet og eid av kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker for å ivareta felles oppgaver knyttet til avfallshåndtering. Det er kommunene selv som har ansvar for innsamling av husholdningsavfallet, kontakten med abonnentene og kontakten med renovatør. ØRAS har ansvar for driften av Miljøstasjon Dal Skog og returpunktene i kommunene.

Elstad Oljesenter er leverandør av drivstoff til entreprenører, landbruk og offentlige virksomheter i Akershus, Oslo og Glåmdalen. Selskapet har kontor på Kløfta og har 8 automatstasjoner og 17 ansatte. Elstad Oljesenter ble i september 2017 Preem-leverandør etter at Preem kjøpte bulk-virksomheten til YX i Norge.

Preem er Sveriges største drivstoff-selskap. Vår visjon er å lede omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Preems to raffinerier har en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje hvert år. Virksomheten består av produksjon, salg, distribusjon samt trading og varesalg. Selskapet foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybart drivstoff til selskaper og privatpersoner i Sverige. Ca. 2/3 av produksjonen blir eksportert. Preems produkter er tilgjengelig på ca.150 stasjoner i Norge- i første rekke gjennom YX kjeden. Preem AB har ca. 1400 ansatte og der 950 arbeider ved raffineriene. I 2016 hadde Preem en omsetning på 56 milliarder svenske kroner.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS