Disse leverte tilbud:

  • Askim Entreprenør AS, 45.167.199,88 kroner
  • Isachsen Anlegg AS, 48.326.094,50 kroner
  • NCC Norge AS, 54.678.344,70 kroner
  • Østlandske Vei og Betong AS, 36.027.057,70 kroner
  • Park og Anlegg AS, 43.546.862,00 kroner
  • Peab Anlegg AS, 44.348.332.32 kroner.

Arbeid i to år

Entreprenøren som får oppdraget skal bygge gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 Langhusveien på den 1000 meter lange strekningen mellom Vevelstadveien og Smedsrudveien.

I tillegg skal entreprenøren legge om flere avkjørsler, og kryss skal utbedres. Dette skal forbedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper i området.

Tilbudene som Statens vegvesen har fått skal i tiden som kommer kontrolleres og eventuelle klager skal behandles før kontrakt inngås. Det er ventet at anleggsarbeidene starter våren 2018. Hoveddelen av arbeidene skal være ferdig i løpet av 2019, men det vil gjenstå noen mindre arbeider som utføres våren 2020.

Oppdrag for fylkeskommunen

Statens vegvesen bygger gang- og sykkelveg langs fylkesvei 152 Langhusveien på vegne av Akershus fylkeskommune.

Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveiene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesveiene.

Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesveiene på vegne av fylkeskommunen.