Erik Pascal Johansen, prosjektdirektør i Bane Nor Utbygging Øst (t.v.) og Karsten F. Hansen, daglig leder i Skolt Pukkverk AS, under kontraktsigneringen.
Erik Pascal Johansen, prosjektdirektør i Bane Nor Utbygging Øst (t.v.) og Karsten F. Hansen, daglig leder i Skolt Pukkverk AS, under kontraktsigneringen.

Bane Nor inngikk massedeponi-avtaler

Skal ta ut 3.000.000 tonn løs-. og steinmasser.

Publisert

For prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad i Østfold har Bane Nor inngått avtaler om rett til deponering av stein- og jordmasser med de lokale aktørene Skolt Pukkverk AS, Rygge Pukkverk AS, Movar Næring og Vanem Gård.

Før nytt dobbeltspor kan tas i bruk ved utgangen av 2024 vil det tas ut ca. tre millioner tonn løs- og steinmasser.

Gjenbruk av gode masser

Den største av avtalene, med Skolt Pukkverk AS, gir Bane Nor rett til levering av opp til 1,2 millioner tonn stein og 750.000 tonn løsmasser, fordelt på Skolt-konsernets arealer i Moss og Råde.

Avtalen med Rygge Pukkverk dekker ytterligere 300.000 tonn sprengstein.

- For vår del synes vi det er spennende å bidra i en viktig rolle i utviklingen i byutviklingen i Moss. Gjennom vårt nye selskap Skolt Miljøpark AS synes vi også det er flott at vi bidrar til å sikre gjenbruk av gode masser. Det er god sirkulærøkonomi i praksis, sier Karsten F. Hansen, administrerende direktør i Skolt Holding AS.

Bane Nor har også leid et areal av Vanem Gård som entreprenør kan benytte til mellomlagring av masser. Dette er arealer som entreprenøren, som skal gjennomføre arbeidene for Bane Nor, kan benytte seg av.

Movar håndterer forurensede masser

Prosjektet har også sikret seg en forsvarlig og god håndtering av det som måtte være av forurensede masser. Bane Nor har inngått avtale med Movar for deponering av slike masser ved Solgård Avfallsplass.

- Vi har alle nødvendige tillatelser til å ta i mot og håndtere forurensede masser. Vi har god kontroll på det som kommer inn, forsikrer Freddy Tangen, sektorsjef for renovasjon i Movar IKS.

Viktige avtaler for Bane Nor

- Dette er to viktige avtaler for oss som sikrer at Bane Nor har nok arealer til å deponere alle steinmasser som tas ut i forbindelse med byggingen av de nye jernbanetunnelene i Moss. At det er inngått avtaler med lokale aktører synes vi er gledelig. Det er bra for det lokale næringslivet, og det betyr at det ikke blir så lang transportavstand for massene som skal deponeres. Det er gunstig både for miljøet og for trafikkbelastningen, sier Erik Pascal Johansen, prosjektdirektør i Utbygging Øst i Bane Nor.