Det ble avdekket flere feil/mangler på denne fullastede dieseltransporten på Svinesund.
Det ble avdekket flere feil/mangler på denne fullastede dieseltransporten på Svinesund.

Diesel-transport fikk kjøreforbud

Det ble avdekket mange ulovligheter på dette tankvogntoget da det ble stoppet på E6 Svinesund.

Publisert

Statens vegvesen opplyser på Twitter at de stoppet et svensk/latvisk vogntog fullastet med diesel stoppet i en kontroll på Svinesund onsdag 2. mai.

Transporten hadde ikke løyve/fraktpapirer i orden.

Det ble oppdaget varmgang på bremser, hull i eksosanlegget. Det var overlastet og er også for langt til å kjøre i Norge.

Det ble gitt kjøreforbud. Statens vegvesen opplyser at det fortsatt sto på plassen dagen etter at det ble gitt kjøreforbud.