VARME: Med denne duken som Håvard Saastad (til venstre) og Bjørn Gunnar Thalerud bretter, holder på temperaturen i asfalten seg mye lenger.
VARME: Med denne duken som Håvard Saastad (til venstre) og Bjørn Gunnar Thalerud bretter, holder på temperaturen i asfalten seg mye lenger.

Asfaltkapell: Holder på varmen

MODUM (AT.no): Ka-Pre lager det aller meste som tenkes kan av kapell og presenninger til transportbransjen. Nå har de utvidet og er klare for å satse ytterligere.

Publisert

Selskapet ble etablert i 2001. Da var 80 prosent av produksjonen laget til lastebiler. Gjennom årenes løp har kundene blitt flere og produktene enda mer varierte. Bedriften har også kjent på kroppen hvordan norsk langtransport er blitt presset av utenlandske aktører. Men fortsatt er kapell og trekk til anleggs- og transportbransjen et viktig marked.
Bedriften har over 80 års samlet erfaring.

Da de startet for seg selv, leide de lokaler i Lier i fem år før de bygde nytt i Solbergelva. Nå er enda et kapittel skrevet i den historien med nylig flytting til et 1300 kvm stort og nytt bygg ved Vikersund i Modum.

ENKELT: Slik legges kapellet over til en side.
ENKELT: Slik legges kapellet over til en side.

Det er stort spenn i det Ka-Pre lager. Hvis vi holder oss til det som transport- og anleggsbransjen kjøper, er det fra små trekk til planet på pick-up til hele kapellet på semihengere. Likevel er nisjen med asfaltkapell den mest etterspurte.

Termotrekk

Et marked som har åpnet seg i det siste, er termotrekk for asfalttransport. Statens vegvesen har i vinter gjennomført tester på hvordan asfaltkvaliteten påvirkes ved at temperaturen holder seg bedre. Særlig gjelder dette når asfalten skal transporteres over lengre avstander.

SKOFRITT: I produksjonen er utesko bannlyst. Det må være helt rent på gulvet der emnene legges utover.
SKOFRITT: I produksjonen er utesko bannlyst. Det må være helt rent på gulvet der emnene legges utover.

Ka-Pre har enerett for salg i Norge av den duken som brukes til slik isolering. Hvis det blir innført et krav om slik isolering i kapellene, er det mange asfaltkapell som må bytte duk.

For de ekstremt lange transportene har Ka-Pre også en «dyne» som legges direkte oppe på asfalten. Denne duken kan minne om en dyne og har to ytterlag med et lag bestående både av noe fyll og luft i mellom. Duken som nå er testet og brukes, er den samme som også brukes som isolasjonstrekk rundt tanker. Den er satt inn med et stoff slik at duken ikke kleber seg mot asfalten som ligger under.

STORT: Det nye bygget i Modum er 1300 kvadratmeter stort.
STORT: Det nye bygget i Modum er 1300 kvadratmeter stort.

På de nye kapellene har Ka-Pre også begynt å isolere gavlene kapellet legges ned på. Det er med på å redusere varmetapet betydelig.

Håvard Saastad begynte i Ka-Pre som salgs- og markedsansvarlig på nyåret i år. Han kommer fra forsikringsbransjen og har sett hva dårlig sikring av lass og masser som blåser av tippbiler koster.

- Jeg synes det er rart det ikke er strengere krav om tildekking i Norge, sier han. For mange skader på andre biler kunne vært unngått om lasten hadde vært tildekket.

Utviklet

Selv om de ved første øyekast ser like ut, har det skjedd mye på asfaltkapellene også. For noen år siden lanserte Ka-Pre helløftende asfaltkapell med både luftstyrt og hydraulisk løft.

Det finnes også modeller som legger hele presenningen i én fold på den ene siden av kassen. Det letter lastingen med hjullaster og reduserer faren for å få ødelagt kapellet.

SMELTER: Thomas Thalerud smelter sammen emnene slik at kapellet får riktig form.
SMELTER: Thomas Thalerud smelter sammen emnene slik at kapellet får riktig form.

Et komplett kapell med alt som trengs til en 3-akslet bil veier omtrent 150 kilo komplett. Da er det enten med hydrauliske eller luftdrevne løft. Alt monteres og kobles på bilen i løpet av en dag. Kapellene kan leveres både for bil, tilhenger og semi.

Trenger plass

Det aller meste av det Ka-Pre lager, er plasskrevende. Delene i PVC skjæres før de legges ut over gulvet og stor sett sveises sammen. Nå har Ka-Pre en del av bygget hvor trekkene bygges sammen, mens vegg i vegg er det en rommelig hall med to gjennomgående løp hvor hele vogntog kan kjøres inn og kapellene kan monteres.

Det nye bygget på Nedmarken industriområde er 1300 kvadrat, og produksjonen opptar 900 av disse. I tillegg kommer et stort kaldtlager ute. Dermed har hver av de seks ansatte formidable 217 kvadratmeter hver å boltre seg på.

Mye forskjellig

Ka-Pre har mange bein å stå på. Det er en betydelig større variasjon i hva de lager av andre ting enn det som er bilrelatert.

I den ene enden er det trekk til badestamper, og i den andre enden er det lagerhaller på mange hundre kvadratmeter.

- Det aller meste av det vi lager, er spesialtilpasninger. Før laget vi mange kapell både til lastebiler og semi’er. De forsvant sammen med de norske påbyggerne. Fortsatt lager vi noen slike kapell, men da er det bytting av det originale, sier Bjørn Gunnar Thalerud.