Grefsen base
Grefsen base

Innstilt til kontrakt av Sporveien

AF Gruppen (AFG) er innstilt  av Sporveien (Oslo) som entreprenør for utførelse av entreprisen for Grefsen Base.

Publisert

Arbeidene utføres på Grefsen i Oslo og består av bygging av mottakshall, ny vaskehall og ombygging av eksisterende bygningsmasse.

Arbeidet begynner i juni 2018 med forventet ferdigstillelse i mai 2020. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til 180 millioner kroner.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppens kapasitet og kompetanse. Vi har samarbeidet godt med Sporveien tidligere, og vi ser frem til gjennomføringen av en ny kontrakt, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.