Fra venstre: Espen Gundersen i Statens vegvesen, og Leif Chr. Gundersen, avdelingsleder i Veisikring Sørvest underskriver kontrakten.

Kontrakt på 47 bruer

Veisikring AS har signert kontrakt for vedlikehold av 47 bruer i Aust- og Vest-Agder.

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Veisikring signerte 18. april 2018 avtale med Statens vegvesen Region Sør om vedlikeholdet av bruene i Agder. Vedlikeholdsarbeidene skal utføres i 2018 og 2019.

Arbeidene omfatter blant annet vask og rengjøring av bruelementer, betongrehabilitering, membran/fuktisolering og asfaltarbeid, reparasjon/utskifting av brufuger/asfaltfuger, reparasjon/utskifting av brurekkverk, reparasjon av undergravde brufundamenter/erosjonssikring og breddeutvidelse av bruer.

I en pressemelding om kontrakten skriver Veisikrings eier, Roadworks AS:

Dette er en vedlikeholdskontrakt som utlyses hvert år, men som varer i to år. Av de elleve kontraktene som er blitt utlyst siden 2008 er dette den tiende Veisikring AS har fått. Forventet oppstart av arbeidene er sommeren 2018.

Powered by Labrador CMS