Fra venstre: Nils Fredriksen (CFO Cognia),Grant T. Larsen (konsernsjef Cognia),Marius Spiten-Nysæter (CSO Cognia),Dag Liverød (CEO Bil-Service og bilSpiten) ogPetter Haakestad (daglig leder Cognia Eiendom).
Fra venstre: Nils Fredriksen (CFO Cognia),Grant T. Larsen (konsernsjef Cognia),Marius Spiten-Nysæter (CSO Cognia),Dag Liverød (CEO Bil-Service og bilSpiten) ogPetter Haakestad (daglig leder Cognia Eiendom).

Volmax blir med i storkonsern

Danner konsern sammen med to bilforhandlere.

Publisert

Tre selskaper med til sammen 150 års historie, blir en av landets største bil- og lastebilforhandlere.

Nå posisjoneres det for videre vekst «med sterk satsing på teknologi og kompetanseutvikling».

De neste årene skal det også investeres 400 millioner i eiendom, som blir et eget forretningsområde i det nye konsernet.

Konsernet som skal hete Cognia vil få en årsomsetning på rundt 2,5 milliarder og ha rundt 450 ansatte fordelt på 13 lokasjoner i Vestfold, Buskerud, Telemark, Hedmark og Østfold.

- Eiersammenslutningen er et resultat av et felles ønske om å skape et sterkt konsern og posisjonere det for vekst. Ikke minst vil vi rigge oss for endringene bilbransjen står i og som vil prege vår virksomhet i årene fremover. Bilselskapene drives videre under samme navn og samme ledelse som i dag, i tillegg etableres to nye selskaper, Cognia Eiendom og Cognia Technology, sier Grant T. Larsen som vil tiltre som konsernsjef for Cognia, i tillegg til å lede Volmax som tidligere.

Cognia AS

  • Årlig omsetning: 2,5 mrd.
  • Konsernledelse: Grant T. Larsen, konsernsjef, Nils Fredriksen, CFO og Marius Spiten-Nysæter, CSO
  • Fire forretningsområder: Personbil, Lastebil, Eiendom, Teknologi
  • Hovedkontor i Sandefjord
  • Antall ansatte 442


Volmax AS (lastebil)

Etablert i 1997

Omsetning 2017: 1 mrd.

Adm. dir.: Grant T. Larsen

Ansatte: 235

Hovedkontor i Sandefjord

Lokasjoner: Sandefjord, Larvik, Kongsberg, Vikersund, Skien, Råde, Hamar, Kongsvinger,

 

Bil-Service Personbiler AS

Etablert i 1937

Omsetning 2017: 972 mill.

Adm. dir.: Dag Liverød

Ansatte: 175

Hovedkontor i Sandefjord

Lokasjoner: Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Holmestrand

 

bilSpiten AS (personbil)

Etablert i 1959

Omsetning 2017: 248 mill.

Adm. dir.: Marius Spiten-Nysæter

Antall ansatte: 26

Hovedkontor i Kongsberg

Får tilført finansielle muskler

- Ved å forene våre eierinteresser i en konsernmodell, får vi tilført finansielle muskler som gjør at vi kan foreta investeringer i eiendom, teknologi og ikke minst kompetanse. Disse faktorene vil bli avgjørende for å utvikle kjernevirksomheten som er bil og lastebil, sier Marius Spiten-Nysæter, direktør for forretningsutvikling i Cognia.

Han sier videre:

- Bilbransjen er i omstilling der ny teknologi utfordrer eksisterende forretningsmodeller. For oss blir teknologi og eiendom viktige premissleverandører for å utvikle kjernevirksomheten, legge til rette for vekst og sikre arbeidsplasser. Gjennom eiendomsselskapet skal vi de nærmeste årene investere 400 millioner, både i eksisterende portefølje men også i nye eiendomsprosjekter som kan være næring eller bolig, 

- Spennende sammenslåing

Virksomheten i de tre selskapene har lange tradisjoner med Volvo, både på personbil- og lastebilsiden. I det nye konsernet vil det være en dedikert ansvarlig for Volvo personbil.

- Dette er en veldig spennende sammenslåing, som vi tror svarer bra på de utfordringene bilbransjen står ovenfor fremover. Våre interesser er godt ivaretatt og vi ser at den nye eiersammenslutningen lager et solid grunnlag for videre vekst, sier Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Car Norway.