Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ved spakene i en 90-tonns gravemaskin tok første «spadetak».
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ved spakene i en 90-tonns gravemaskin tok første «spadetak».

Første «spadetak»

Statsråd Ketil Solvik-Olsen ved spakene på prosjekt til 5,5 milliarder kroner.

Publisert

Tirsdag 5. juni tok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen det første «spadestikket» for OPS-prosjektet rv.3/rv.25 Løten-Elverum. I løpet av drøye to år skal det bygges 26 km motorvei. I prosjektet inngår også lokalveier, en kontrollstasjon og gang- og sykkelveier.

- Beregn ti min. ekstra

- Rv.3/ rv.25 er en viktig vei lokalt for å knytte Elverum og Hamar tettere sammen som bo- og arbeidsregion.

Veistrekningen er også viktig regionalt, spesielt med tanke på godstransporten mellom Oslo og Trondheim. Ny firefelts vei med midtdeler vil gi økt trafikksikkerhet og en mer forutsigbar reisetid sa regionvegsjef Per Morten Lund i sin åpningstale. 

- Trafikantene vil merke at vi er der. Det vil bli nedsatt hastighet og vi må bygge noen rundkjøringer som følge av utbyggingen. Men det er ikke så ille, beregn ti minutter ekstra på reisen så vil dette gå bra, sa prosjektleder og løtenssokning, Taale Stensbye til NRK.

Første på ti år

Rv.3/ rv.25 er første OPS-prosjekt (offentlig-privat-samarbeid) siden OPS Agder for mer enn ti år siden. Entreprenørselskapet Skanska med sitt OPS-selskap Hedmarksvegen AS står ansvarlig for bygging, drift i 20 år, samt finansiering i byggeperioden.

I sum er verdien på kontrakten 5,5 milliarder kroner, der 2,5 milliarder kroner er knyttet til selve byggingen. Det er den største enkeltkontrakten som er inngått i anleggsbransjen i Norge.

- Dette blir Norges største veiprosjekt, en kontrakt som er enormt stor, og som gir en bedre vei med 110 km/t fartsgrense. Den blir ferdig på drøyt to år, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRKs distriktssending.