Statskog er landets største skogeier med totalt 4,6 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet.

SB Skog skal drive for Statskog

Vant kontrakter med ramme på 1,1 millioner kubikkmeter tømmer.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

SB Skog har vunnet konkurransen om å bli Statskogs leverandør av skogbrukstjenester fra 2019. Både pris og kvalitet lå til grunn ved tildeling av landets største skogoppdrag.

- Vi driver etter landets strengeste kvalitets- og miljøstandarder, noe som krever høy kvalitet hos leverandørene våre. I tillegg har vi lagt vekt på pris, slik at vi kan fortsette å være en stabil og viktig leverandør til norsk skogindustri. Etter en åpen konkurranse og grundig prosess tar vi sikte på å inngå kontrakt med SB Skog som vår leverandør i perioden 2019 - 2022, sier avdelingsleder i Statskog, Karl Faanes.

Statskog er landets største skogeier med totalt 4,6 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet. Konkurransen omhandlet skogoppdrag i perioden 2019-2022. Avtalen har en samlet ramme på 1,1 millioner m³ tømmer med et årlig avvirkningsnivå på 275.000 m³.

Statskog delte konkurransen inn i fire geografiske områder, slik at leverandører kunne gi tilbud på deler av landet. Inndelingen var slik:

 • Sørlige og vestlige deler av Østlandet
  • Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark Aust-Agder
 • Sørlige deler av Hedmark
  • Fra og med Elverum og sørover
 • Nordlige deler av Hedmark
  • Alle kommuner nord for Elverum + Ringebu kommune i Oppland
 • Trøndelag og Nordland
  • Hele Trøndelag, samt Nordland sør for Saltfjellet

Statskog mottok flere tilbud og det var konkurranse i alle områdene. Tilbudene er vurdert med hensyn til både pris og kvalitet, og tilbudene til SB Skog kom best ut i forhold til de angitte tildelingskriteriene.

Konkurransen er gjennomført i tråd med reglene om offentlige anskaffelser. Det er satt en «karensperiode» som varer til 25.6.2018 for eventuelle innsigelser.

Statskog følger Norsk PEFC skogstandard og er miljøsertifisert etter ISO 14001. Alt arbeid med selskapets skogbruksvirksomhet skal skje på en bærekraftig måte og i tråd med sertifiseringskravene.

Staten eier 100 prosent av Statskog SF og eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.

Powered by Labrador CMS