Med denne signeringen er alle kontrakter for fylkesvei 17 og fylkesvei 720 Østvik-Sprova-Malm inngått.

- Byggestart blir sannsynligvis i september 2018, og prosjektet skal være fullført høsten 2019 som de andre kontraktene, opplyser prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

Kontrakter for strekningen fylkesvei 17 Dyrstad-Østvik vil bli annonsert før sommeren 2019.