Samtidig med tårnarbeidene i sommer, er det gjort arbeider på selve veibanen. Til sammen er 68 meter veibane sveiset sammen og er klar for å bli skjøvet i endelig posisjon på tårnet.

Brukabler til høsten

Leveransen av skråkabler er under transport til Tana etter å ha vært gjennom kontroll og testing. Etter planen skal de første kablene komme på plass i midten av september 2018, når krysset på tårnet er kommet på plass.

De midtstilte kablene skal være med på å sikre at veibanen henger i riktig posisjon og bærer vekt av bru og de som ferdes der.

Utover høsten 2018 skal ytterligere seks til åtte veielementer monteres på brua med sveising og oppheng i stråkabler. Når dette er på plass vil brua stikke mellom 120 og 150 meter ut forbi tårnet.

Ferdig neste år

- Arbeidet går etter planen. Vi håper at værforholdene utover høsten og forvinteren ikke vil skape problemer for fremdriften videre, sier prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen i Finnmark.

Nye Tana bru skal etter planen settes i trafikk på sensommeren 2019.

Det er altafirmaet HAK Entreprenør AS som leder byggearbeidet. Stålet leveres av Vistal Gdynia s.a. i Polen.