Direktør Leif Olav Bogen skal oppbemanne kraftig den nærmeste tiden.

Skal ansette 50 erfarne ingeniører

Fagområdene geo, vann og miljø er i kraftig vekst. Multiconsult skal ansette minst 30 nye, kloke hoder bare i forretningsenheten i Oslo.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Over hele landet merker vi økt etterspørsel etter tjenestene. Samtidig er bransjen inne i et generasjonsskifte. Derfor skal Multiconsult nå rekruttere historisk mange ingeniører med erfaring fra disse fagfeltene, sier Leif Olav Bogen som leder forretningsenheten Geo, Vann og Miljø i Region Østlandet.

Han ønsker selv minst 30 nye kollegaer innen disse fagområdene i Oslo. I tillegg rekrutterer de andre Multiconsult-kontorene rundt om i landet slike ingeniører.

Flere faktorer driver utviklingen

Den sterkeste drivkraften bak markedsveksten, er den formidable satsingen på samferdsel i Norge. Dessuten er det et stort etterslep på vedlikehold av teknisk infrastruktur innen vann og avløp i offentlig sektor. I tillegg gir den omfattende digitalisering av samfunnet store endringer også innen geo, vann og miljø.

Bogen sier at også de nye værforholdene gir fagene et løft. Klimaendringene med mer uvær og nedbør er ikke minst merkbare i forhold til flom og overvann, men bidrar også til økt skred- og rasaktivitet.

- Vi merker fortsatt ettervirkningene av at det ble utdannet for få ingeniører innen disse fagene for 10–20 år siden. I tillegg til å bygge opp våre egne nøkkelpersoner, må vi på grunn av god tilgang på oppdrag og et generelt godt marked, få enda flere med erfaring til vår organisasjon, sier Bogen.

Spisskompetanse og tverrfaglighet

Bogen forteller at medarbeiderne i Geo, Vann og Miljø i Multiconsult jobber i alle forretningsområder, det vil si samferdsel, bygg og eiendom, industri, fornybar energi, vann og miljø, by og samfunn, samt olje og gass. I tillegg til å arbeide integrert med andre fag, jobber de også alene ut mot markedet og i egne prosjekter.

- I Multiconsult er vi ikke divisjonalisert, men organisert etter regioner og fag. Vi har store, sterke fagmiljøer. Hos oss får du jobbe med de beste, og utvikle deg faglig gjennom spennende oppdrag, sier Bogen.

Powered by Labrador CMS