Illustrasjonsbilde. Slik skal ikke halm transporteres langs vei i Norge opplyser Mattilsynet.

Halmtransport skal tildekkes

Mattilsynet minner om regelverket som krever tildekking av halm ved transport.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

For å avhjelpe en vanskelig fôrsituasjonen hentes det nå inn mye presset halm. Transport av halm kan spre ugresset floghavre. Det er derfor svært viktig å dekke til halm under transport og rengjøre utstyr før dette flyttes til annen eiendom, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Floghavre kan være svært skadelig for kornprodusenter. Mye floghavre i åkeren fører til redusert avling, mer bruk av plantevernmidler og økte kostnader. Floghavre har stor spredningsevne og er vanskelig å bli kvitt når det først har etablert seg, blant annet fordi frø kan ligge mange år i jorda uten å spire.

Presenning

Ved transport av halm, og andre produkter som kan inneholde floghavre, er det derfor krav om at transporten skjer på en slik måte at søl ikke forekommer, slår tilsynet fast i meldingen.

I praksis vil det si at halm som ikke er pakket skal tildekkes med presenning eller lignende ved transport, som ved transport av korn.

Behandling

 - Halm fra eiendom med floghavre skal enten være behandlet før den omsettes eller at halmen behandles hos mottaker slik at spireevnene til floghavre ødelegges. Behandlingen foregår vanligvis med ammoniakk. For å hindre spredning er det også viktig at presser og annet utstyr brukt på arealer med mulig forekomst av floghavre rengjøres grundig før utstyret flyttes til en annen eiendom, sier seniorinspektør i Mattilsynet Stig Rune Lunde Herbrandsen.

Tiltak mot floghavre hindrer også eventuell spredning av annet uønskede ugress langs veien.

Mattilsynet oppfordrer alle som transporterer halm om å følge regelverket og dekke til transporten.  

Powered by Labrador CMS