SPANSK-NORSK: Konkretiseringsfasen er i gang, med representanter fra Acciona, Multiconsult, Leonhard Nilsen & Sønner, samt Nye Veier. Frem mot kontraktsignering i slutten av september blir det ukentlige samlinger.

Spansk-norsk E6-start

- Nordmenn er ikke best i alle grener. La oss innse at vi har noe å lære av et konsern som bygger infrastruktur verden over.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i august 2018 etter innledende møter mellom Nye Veier i Trøndelag og det spanske selskapet Acciona Construcción, med deres norske underleverandører Multiconsult og Leonhard Nilsen & Sønner.

Utfordrende trafikk

Som kjent ble denne grupperingen i sommer innstilt til totalentreprisen for E6 Ranheim–Værnes. Nå pågår den såkalte konkretiseringsfasen, som i hovedsak dreier seg om hvordan valgt entreprenør skal nå Nye Veiers prestasjonsmål (se faktaramme) og håndtere risiko.

Endelig avtale blir etter alt å dømme signert i slutten av september 2018.

Nye Veiers prestasjonsmål:

  • Realisere målet om en skadefri bygge- og anleggsplass, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering
  • Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden
  • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø
  • Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag

- Så langt ser dette bra ut. Acciona møter godt forberedt, og sammen med sine norske partnere har de tatt inn over seg Nye Veiers høye ambisjoner på områder som sikkerhet, samfunnsansvar, integrert samhandling og digitalisering, sier Vatnan.

Han føyer til at trafikkhåndtering blir en av de største utfordringene for dette E6-prosjektet. Strekningen fra Trondheim til Værnes er blant de travleste nord for Oslo, og gode planer for trafikkavvikling i anleggsperioden er helt avgjørende for å lykkes.

Utvikler for over 2 milliarder

Acciona er et verdensomspennende infrastrukturkonsern med 38.000 ansatte og aktivitet i over 40 land. Omsetningen er på 70 milliarder kroner, og årlig bruker konsernet mer enn to milliarder til forskning og utvikling.

- Dette bør norske entreprenører merke seg. Her er det virkelig snakk om et selskap som satser på ny kunnskap og innovative løsninger på alle felt, slik vi som byggherre også må gjøre, poengterer Vatnan.

Ifølge prosjektdirektøren er E6-kontrakten i Trøndelag, med en verdi på ca. 4 milliarder, også av vesentlig betydning for en global entreprenør som Acciona. Kontrakten er derfor solid forankret i konsernets toppledelse.

Ønsker norsk fotfeste

- Det er ingen tvil om at Acciona går inn i norsk veibygging med største alvor. Konsernet har tydelig signalisert at de ønsker et fotfeste her i landet, opplyser Vatnan, som ikke bekymrer seg nevneverdig for kultur- og språkforskjeller.

- Bedriftskulturen i Acciona oppfatter jeg som relativt lik den norske, med stor vekt på åpenhet og effektiv informasjonsdeling. I likhet med oss er spanjolene dessuten opptatt av tettest mulig samhandling mellom byggherre, rådgiver og entreprenør.

- Det språklige samarbeidet kommer også til å gå fint. Engelsk er jo det internasjonale prosjektspråket, og jeg tror det er fordel at ingen av partene har dette som morsmål. Dermed får vi en språklig likeverdighet som kan tilføre prosjektet en positiv effekt, påpeker Vatnan. 

- Konkurranse på like vilkår

Hvor kontroversielt er så valget av en utenlandsk totalentreprenør til Ranheim–Værnes-prosjektet? Ifølge Nye Veier-sjefen i Trøndelag har det kommet få negative tilbakemeldinger. Noe annet hadde han heller ikke ventet.

- Som kjent lever vi i en global verden og er underlagt EUs konkurranseregler. Da må vi også tillate at ikke-norske entreprenører vinner kontrakter her i landet. Men forutsetningen er alltid konkurranse på like vilkår, presiserer Vatnan.

E6 Ranheim–Værnes skal bygges ut som firefelts motorvei, og dagens tre tunneler får nye løp. Dessuten bygges ny tunnel forbi Hommelvik. Strekningen planlegges med 110 km/t som tillatt hastighet.

Byggestart er planlagt sommeren 2019. Hele prosjektet ventes fullført i 2024/2025.

Powered by Labrador CMS