Utemekaniker Christoffer Flateby registrerer resultatene fra den sakkyndige kontrollen inn på nettbrettet. Når kontrollen er ferdig sendes e-post til maskineier/-bruker med resultatet fra kontrollen.
Utemekaniker Christoffer Flateby registrerer resultatene fra den sakkyndige kontrollen inn på nettbrettet. Når kontrollen er ferdig sendes e-post til maskineier/-bruker med resultatet fra kontrollen.

«Digital blå-bok»

Nå digitaliseres den årlige sakkyndige kontrollen og gjør blå-boka overflødig.

Publisert

Siden årsskiftet har det pågått et pilotprosjekt hvor den årlige sakkyndige kontrollen er blitt registrert digitalt. Kun noen få utvalgte kontrollører har deltatt i pilotprosjektet og det har vært kort vei mellom brukerne og utviklerne, noe som har gjort det enkelt å rette opp i og tilpasse dataflyten.

Systemet med digital registrering av den sakkyndige kontrollen har vært utviklet parallelt med utviklingen av selve Maskinregisteret. Den digitale registreringen skal gjøre det enklere for både kontrollør og maskineier, og vil etter hvert gjøre «Kontrollbok for arbeidsutstyr» (blå-boka) overflødig.

- Får stålkontroll

- Dette er helt topp og er mye bedre enn å drive med de papirgreiene, sier Christoffer Flateby, utemekaniker hos Volvo Maskin AS.

Flateby er hos en kunde hvor han skal utføre den årlige sakkyndige kontrollen på en av maskinene. Akkurat denne maskinen har ikke fått påklistret QR-koden som viser at den er registret i Maskinregisteret.

Det første Flateby gjør er å hente opp maskinen i Maskinregisteret via nettbrettet han har med seg og så klistre på QR-koden som blir maskinens «registreringsnummer». Etterpå skanner Flateby QR-koden og kan enkelt registrere punktene han går gjennom på den sakkyndige kontrollen inn på nettbrettet.

- Jeg kan velge om jeg vil registrere kontrollen på smart-telefon, nettbrett eller pc. Bruker helst nettbrett, men er det mye feil på maskinen, noe som krever mye tekst, bruker jeg pc, sier Christoffer Flateby.

Registrering av maskinen i Maskinregisteret koster 1000 kroner. Dette er en engangssum og gjelder frem til maskinen skifter eier. Alle maskiner får en unik QR-kode som leses av for kontroll av maskinen.
Registrering av maskinen i Maskinregisteret koster 1000 kroner. Dette er en engangssum og gjelder frem til maskinen skifter eier. Alle maskiner får en unik QR-kode som leses av for kontroll av maskinen.

Når kontrollen er ferdig sendes en e-post til maskineier/-bruker og til selskapet kontrolløren er ansatt i.

- Min erfaring er at maskineier/-bruker får stålkontroll på sakkyndig kontroll og vet nøyaktig når maskinene skal kontrolleres, sier Flateby.

- Nå slipper de å gå ut på tomta eller anlegget for å sjekke når maskinen skal kontrolleres, alt av informasjon ligger lagret elektronisk, forteller han.

Reginn

Maskineiere og entreprenører får en komplett nettbasert oversikt over sine maskiner. Her kan de få elektronisk tilgang til sakkyndig kontrollrapport og automatisk varsling når det er tid for ny kontroll.

Det blir også et system for fillagring, vedlikehold, forenklet flåtestyring, samt daglig- og ukentlig kontroll. Entreprenøren vil kunne presentere alle maskinene for oppdragsgiver ved å sende denne en link fra Reginn som inneholder all informasjon. Registeret gjør det også enkelt å rapportere inn maskiner som er tenkt brukt på et prosjekt man skal gi tilbud på.

Med en kommende App for smarttelefon får maskinførere et enkelt verktøy for å gjennomføre daglig/ukentlig kontroll. De kan også sjekke at sakkyndig kontroll er utført. I tillegg får alle sakkyndige kontrollører et felles system der alle kontroller er samlet.

Registreringsgebyr

Det er Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) som fikk oppdraget med å utvikle Maskinregisteret av bransjen, med MGF, MEF og EBA som initiativtakere.

- Vi er veldig glade for at vi ble valgt til å utvikle og drifte dette systemet, sier Roar Sømoen på Sentralregisteret.

- Det har vært en omfattende prosess, men nå rulles det ut hos de store anleggsmaskinleverandørene, og flere riksentreprenører er i gang med egenregistrering av maskiner, sier han.

Kostnaden med hele systemet dekkes av et registreringsgebyr for maskineier på 1000 kroner per maskin og gjelder så lenge man eier maskinen.

- Dette gebyret dekker all drift og utvikling av systemet. De som har egne systemer for sakkyndig kontroll kan også koble seg opp mot systemet gjennom et API (red. amn: et programmeringsgrensesnitt, kjent på engelsk som application programming interface (API)), sier Sømoen.

Ved eierskifte skal den nye eieren betale et nytt registreringsgebyr på 1000 kroner.

Blant maskinleverandørene som så langt registrerer alle nye og brukte maskiner de selger, er: Beck Maskin, Rosendahl Maskin, Pon Equipment, Hesselberg Maskin, Nasta, Entrack, Volvo Maskin, Liebherr-Norge, Hymax, Bulder og ABS-Maskin. Disse vil også benytte maskinregisteret for sakkyndig kontroll.