Slik skal det ferdige prosjektet «Nordisk lys» se ut fra vannet.
Slik skal det ferdige prosjektet «Nordisk lys» se ut fra vannet.

Bane Nor Eiendom inngikk høyhusavtale

Oslo S skal videreutvikles.

Publisert

Bane Nor Eiendom og Reiulf Ramstad Arkitekter inngikk 24. august avtale om å jobbe videre med utviklingsprosjektet «Nordisk lys» på Oslo Sentralstasjon.

I januar i år ble Reiulf Ramstad Arkitekter og samarbeidspartnere (C. F Møller Arkitekter, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner og Transsolar Climate Engineering) kåret som vinner av Bane Nor Eiendoms begrensede plan- og designkonkurranse som gikk ut på å designe et nytt høyhus på Oslo Sentralstasjon. Reiulf Ramstad Arkitekter vant konkurransen med prosjektet «Nordisk lys».

Grunnlag for reguleringsplan

Avtalen som nå er signert, innebærer at Bane Nor Eiendom og Reiulf Ramstad Arkitekter skal utvikle prosjekt «Nordisk lys» videre. Arbeidet skal danne grunnlag for å utarbeide en reguleringsplan for prosjektet.

- Vi er glade for at arbeidet med å videreutvikle Oslo S, nå er i gang, og er kjempefornøyd med å ha med oss Reiulf Ramstad Arkitekter på laget. Vi har stor tro på «Nordisk lys» som prosjekt, og gleder oss til den videre utviklingen, sier utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane Nor Eiendom.

Første skritt i videreutviklingen av hele Oslo S

Prosjekt «Nordisk lys» inngår i Bane Nor Eiendoms omfattende og langsiktige planer om å videreutvikle hele Oslo Sentralstasjon.

- Oslo S er Norges desidert mest sentrale, største og viktigste kollektivknutepunkt. I årene framover skal stasjonen forbedres og tilrettelegges for mange flere reisende. I tillegg er det et viktig mål for oss å utnytte arealene på knutepunktet best mulig og legge til rette både for flere arbeidsplasser og et bedre tjenestetilbud for de reisende, sier Austestad.