Riksvei 36 skal få bedre standard ved Stodi og Bukti langs Seljordsvatn.
Riksvei 36 skal få bedre standard ved Stodi og Bukti langs Seljordsvatn.

Skal oppgradere rv. 36 i Telemark

Lokale myndigheter vil ha raskere utbedring ved bruk av bompenger.

Publisert

- Riksvei 36 mellom Bø og Seljord skal oppgraderes. Strekningen langs Seljordsvatn har lav standard med krappe kurver og delvis mye stigning. Den er også ulykkesutsatt. Ny vei vil bidra til bedre trafikksikkerhet og framkommelighet, spesielt for næringstransport, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Veien er en viktig transportåre for lokal- og regionaltrafikken mellom Grenlandsområdet og Midt-Telemark og knytter sammen hovedferdselsårene E18 og E134.

Det er lagt opp til å utbedre til sammen 3 km av dagens vei gjennom Stodi og Bukti. Begge strekningene vil få veibredde på 8,5 meter, maksimalt  6 prosent stigning, bedre bæreevne og sikrere avkjøringer.

Lokale myndigheter ønsker å fremskynde en utbedring av de to delstrekningene Stodi og Bukti gjennom bompengefinansiering. Både Telemark fylkeskommune og fire kommuner har sluttet seg til bompengefinansiering av utbyggingen. Prosjektet har en kostnadsramme på 291 millioner. kroner.

Det vil bli toveis innkreving i en bomstasjon på riksvei 36 på delparsellen Stodi.